ปตท. จับมือ Envision พัฒนาโอกาสธุรกิจ New Energy และ Digital Transformation

- Advertisment-

ปตท. จับมือ Envision พัฒนา New Energy และ Digital Transformation โดยจะร่วมกันศึกษาเทคนิคและโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้าน battery และ renewable energy   การจัดหาและสนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ใน green energy  การนำเทคโนโลยี  AIoT  และ  Platform EnOS  มาพัฒนาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการผลิต  ตลอดจนความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย  นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล   ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือทางด้าน New Energy และ Digital Transformation กับ บริษัท Envision Energy International Limited  โดยมี  Mr. Lei Zhang, Founder & CEO และ Mr. Michael Ding, Global Executive Director  จาก Envision Group เป็นผู้แทน  ณ  เมืองเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยการลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาเทคนิคและโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือด้าน battery และ renewable energy   การจัดหาและสนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ใน green energy  การนำเทคโนโลยี  AIoT  และ  Platform EnOS  มาพัฒนาธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและเวลาในการผลิต  ตลอดจนความร่วมมือด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV)  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนายานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปในอนาคต

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.