ปตท.จับมือองค์การคลังสินค้าพัฒนาธุรกิจ Cold Chain Logistics เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไปตลาดต่างประเทศ

- Advertisment-

ปตท. จับมือ องค์การคลังสินค้า ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจห้องเย็น Cold Chain Logistics เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล สำหรับส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย นายไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ขวา) นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ที่ 2 จากซ้าย) และ พันตำรวจเอกสุรพงศ์ เปล่งขำ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (ซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ องค์การคลังสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล สำหรับส่งไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ ด้วยการร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจห้องเย็นอันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน Cold Chain Logistics ที่สำคัญ สำหรับรองรับผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของไทย อาทิ ทุเรียน อาหารทะเล ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สำหรับเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจอาหารไทย อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เข้มแข็ง เติบโตในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.