ปตท.คาดต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการย้ายท่อก๊าซ ท่อน้ำมัน พ้นพื้นที่สร้างไฮสปีดเทรน

- Advertisment-

ปตท. พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนร่วมกัน ย้ายสิ่งติดตั้งด้านพลังงาน ทั้งท่อส่งก๊าซฯ ท่อส่งน้ำมัน สายไฟฟ้า พ้นพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) หรือ ไฮสปีดเทรน คาดเอกชนต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในเส้นทางคาบเกี่ยวโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)  หรือ ไฮสปีดเทรน เพื่อให้ย้ายสิ่งติดตั้งในพื้นที่ดังกล่าว เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำมัน สายส่ง และเสาไฟฟ้า เป็นต้น ว่าโดยหลักการเอกชนที่เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งทางถนน ทางรถไฟ และสายส่ง เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน เนื่องจากโครงการดังกล่าวคาบเกี่ยวกับหลายพื้นที่ ซึ่งรูปแบบการดำเนินการอาจทำได้หลายลักษณะ เช่น การโยกย้ายปรับเปลี่ยนสิ่งติดตั้งไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมแทน โดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคาดว่า จะเป็นหน้าที่ของเอกชนผู้ดำเนินธุรกิจตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

Advertisment

- Advertisment -.