ปตท. คว้ารางวัล CEO CFO ยอดเยี่ยม​ จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022

- Advertisment-

ปตท. คว้ารางวัล CEO CFO ยอดเยี่ยม และนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีผลงานโดดเด่น จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รับรางวัลซีอีโอยอดเยี่ยม (Best CEO) และ รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยม (Best CFO) ตามลำดับ นอกจากนี้ ปตท. ยังได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีผลงานโดดเด่น (Outstanding IR) ในหมวดธุรกิจกลุ่มทรัพยากร จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2022 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวพิจารณาจากผลโหวตของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพโดดเด่น มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในอุตสาหกรรมของตนที่เป็นเลิศ นำองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงประเด็นแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนอย่างสม่ำเสมอ

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์​ (ขวา)​ ขึ้นรับรางวัล​ Best​ CEO
พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล​(ขวา)​ ขึ้นรับรางวัล​ ​Best​ CFO
Advertisment