“บุรณิน” ผู้บริหารของ ปตท. ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคนใหม่

- Advertisment-

ดร. บุรณิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ปตท. ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคนใหม่

27 เมษายน 2565 – ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมการตลาดฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยท่านใหม่ ระหว่างปี 2565 – 2567 โดยมี นายอนุวัตร เฉลิมไชย อดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) และ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ โรงแรมคาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท

ทั้งนี้ ดร. บุรณิน มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน New S-Curve พร้อมดำเนินงานตามวิสัยทัศน์เพื่อผลักดันให้สมาคมการตลาดฯ เป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักการตลาด โดยใช้การตลาดและนวัตกรรมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้เกิด Value-Based Economy และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับภาคธุรกิจและสังคมไปพร้อม ๆ กัน

- Advertisment -
Advertisment