บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “ชวลิต ทิพพาวนิช” ดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ แทน “นพดล ปิ่นสุภา”

- Advertisment-

บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “ชวลิต ทิพพาวนิช” ดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ แทน “นพดล ปิ่นสุภา” ที่จะกลับไปรับภารกิจอื่นที่ ปตท.มีผล 1 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชวลิต ทิพพาวนิช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจากนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะกลับไปรับภารกิจอื่นที่ ปตท. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายนพดลฯ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ IRPC ต่อไป

ปัจจุบันนายชวลิต อายุ 58 ปี โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC มีประสบการณ์และผ่านภารกิจในการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มปตท. ดังนี้
-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
-ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.