บอร์ด ปตท. เห็นชอบ​ “คงกระพัน อินทรแจ้ง​” เป็นซีอีโอ ปตท.​ คนใหม่

- Advertisment-

บอร์ด ปตท. เห็นชอบ​ “คงกระพัน อินทรแจ้ง​ ” เป็นซีอีโอ ปตท. คนใหม่ แทน “อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ที่จะครบวาระ 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม นี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า​ วันนี้ (25 มกราคม 2567) ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนที่ 11 แทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระการทำงาน 4 ปี ในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2567 นี้ โดยนายคงกระพันจะเริ่มเข้ามาปฏิบัติงานการบริหารดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของนายคงกระพัน ตามกฎหมายแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นกรรมการผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม กระบวนการสรรหาจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อนายคงกระพันดำเนินการเจรจาค่าตอบแทนและข้อสัญญาจ้างกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ หลังจากนั้น จะได้นำผลการเจรจาดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามสัญญาจ้าง และจะมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ ปตท. ได้ออกประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คนใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เดือนธันวาคม 2566-เดือนมกราคม 2567 ปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นสมัครจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1.นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.

2. ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซฯ ปตท.

3.นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

4.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

5.นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC

ปัจจุบันนายคงกระพัน มีอายุ 56 ปี จบการศึกษา Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A. และ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisment