ถกแก้ปัญหาโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในภาครัฐวันนี้ หลังเบิกจ่ายช้า อ้างชื่อต้มตุ๋น

cof
- Advertisment-

ปลัดกระทรวงพลังงาน นัดถก แก้ปัญหาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (Block Grant) วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท  ที่มีความล่าช้าในการเบิกจ่าย วันนี้ (11 เม.ย.2562) พบส่วนใหญ่เกิดจากการจัดเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง  ที่ต้องขอขยายกรอบระยะเวลาไปอีก1ปี  พร้อมยังพบกรณีนักต้มตุ๋นนำโครงการไปแอบอ้างหลอกลวงประชาชน หาผลประโยชน์เข้าตัว ที่สร้างความเสียหายกับเหยื่อรวมกว่า200ล้านบาท

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ ( 11 เม.ย. 2562) ปลัดกระทรวงพลังงานจะเรียกประชุมแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (Block Grant) วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และเพิ่งจะสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา

แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันกำหนดการสิ้นสุดระยะเวลา จึงต้องขออนุมัติขยายเวลาโครงการดังกล่าวไปอีก 1 ปี เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถจัดเตรียมเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโครงการ Block Grant

- Advertisment -

จากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวมีการขอใช้งบจริงประมาณ 3,000 ล้านบาท แต่มีการทำเรื่องขอเบิกจ่ายงบเสร็จสิ้นเพียง 40% หรือรวมเป็นวงเงิน 1,772 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ Block Grant ที่เกี่ยวกับแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP)จำนวน 1,143 ล้านบาท และเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 629 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 2562 )ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการทำข้อมูลเพื่อขอเบิกจ่ายงบต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวที่ขอใช้งบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในโรงเรียน และในหน่วยงานราชการ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานรัฐที่ทำเรื่องขอเบิกจ่ายงบมาล่าช้า เนื่องจากยังไม่เข้าใจระเบียบราชการในการขอเบิกจ่ายงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการมีขั้นตอนที่มากเกินไปทำให้เบิกจ่ายงบล่าช้า นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ พพ. ยังเข้าไปทำงานเชิงลึกเกินกว่าขอบเขตการพิจารณาอนุมัติโครงการและการเบิกจ่ายเงินด้วย ซึ่งต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การเบิกจ่ายงบเสร็จสิ้นโดยเร็ว สำหรับในปี 2562  พพ. จะไม่ดำเนินโครงการ Block Grant อีก แต่จะไปดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแทน

นอกจากนี้ยังมีกรณีการหลอกลวงนำโครงการ Block Grant ไปแอบอ้างหาผลประโยชน์  เช่น มีนักต้มตุ๋นจะนำเอกสารที่ระบุว่า ได้รับการยินยอมจากหน่วยงานรัฐ เช่น โรงเรียน ให้ไปจัดซื้ออุปกรณ์หลอดไฟ และนำไปอ้างกับผู้ประกอบการจำหน่ายหลอดไฟ เพื่อให้ร่วมโครงการและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าออกมา แต่กลับไม่มีการไปติดตั้งให้กับทางโรงเรียนจริง จากนั้นทางผู้ประกอบการทำเรื่องมาขอเบิกจ่ายเงินจากทาง พพ. แต่  พพ. ไม่สามารถอนุมัติการเบิกจ่ายให้ได้ เนื่องจากผิดระเบียบราชการ เพราะหากหน่วยงานรัฐหรือทางโรงเรียนใดที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้เสนอรายละเอียดโครงการและขอเบิกจ่ายงบกับทาง พพ. โดยตรงเท่านั้น

ดังนั้นกรณีดังกล่าวจึงเป็นการแอบอ้างไปหาผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งทางผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการแจ้งความและฟ้องร้องเอาผิดด้วยตัวเอง  โดยความเสียหายที่ได้รับแจ้งมา รวมเป็นวงเงินสูงถึง200ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2562  พพ. จะไม่ดำเนินโครงการ Block Grant อีก เพราะมีวงเงินสูง จูงใจให้เกิดการนำไปแอบอ้างทุจริตได้ง่าย  โดยพพ.จะหันไปพิจารณาโครงการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากขึ้นแทน

Advertisment

- Advertisment -.