ตั้ง”เปรมฤทัย” เป็นประธานตรวจสอบความโปร่งใสในกองทุนอนุรักษ์ฯ แทน”นันธิกา”

- Advertisment-

ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงนาม ตั้ง “ เปรมฤทัย วินัยแพทย์ “ ผู้ตรวจราชการกระทรวพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งในกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแทน “ นันธิกา ทังสุพานิช “ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ขอลาออกจากประธาน  เนื่องจากถูกมองว่ามีส่วนได้เสีย เพราะเคยนั่งเป็นกรรมการในคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนฯ

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ว่า  ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2561  นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามแต่งตั้งนางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทนนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ขอลาออกจากตำแหน่งประธาน ไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพราะเคยนั่งเป็นกรรมการในคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองมาก่อน

โดยแนวทางการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ จะมี การพิจารณาข้อร้องเรียนเป็น 2 ส่วน คือ การตั้งกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียน ข้อครหา รวมถึงพฤติกรรมในอดีต ที่มีการระบุในสื่อสำนักต่างๆ ว่ามีเรื่องอะไรบ้าง แล้วดูว่าเป็นเรื่องจริงเท็จแค่ไหน   ซึ่งหากพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายตามที่ร้องเรียน ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยต่อไป

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า  ที่ผ่านมา การอนุมัติใช้เงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นั้น มีการดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ 3 ชุด คือ 1.คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการ ที่มีปลัดกระทรวงพลังงาน   2. คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และ 3 .คณะกรรมการกองทุนฯ ที่มี รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน   แต่เป้าของการโจมตีถึงความไม่โปร่งใสของการใช้งบกองทุนฯ กลับพุ่งไปที่ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเพียงเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนฯ  ที่ไม่ได้มีอำนาจอนุมัติโครงการแต่เพียงลำพัง

Advertisment

- Advertisment -.