“ดิสทัต”และ”วิฑูรย์”ยื่นลาออก บอร์ดกฟผ.เปิดทาง “สนธิรัตน์”เสนอครม.ตั้งคนใหม่แทน

- Advertisment-

บอร์ดกฟผ.ลาออก 2ตำแหน่ง” ดิสทัต” และ “ วิฑูรย์ “  เปิดทาง ”สนธิรัตน์”รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ เสนอคณะรัฐมนตรีตั้งประธานบอร์ดและกรรมการคนใหม่ มา ทดแทน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy  News Center-ENC ) รายงานว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2562 ได้มีการยื่นใบลาออก จำนวน 2 คน คือนาย ดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ   และ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ กรรมการ  โดยในส่วนของนายดิสทัต มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา เพื่อไปนั่งในตำแหน่ง เลขานุการนายกรัฐมนตรี  และนายวิฑูรย์  จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562  โดยเป็นการเปิดทางให้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ นำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ และกรรมการ มาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ฝ่ายการเมืองจะส่งสัญญาณให้กรรมการ กฟผ. ที่เหลือยื่นลาออกอีกหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับกรรมการ กฟผ.คนอื่นๆที่ยังอยู่ในตำแหน่งประกอบด้วย พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช , นายสุธน บุญประสงค์    นายพรพจน์ เพ็ญพาส กรรมการ   รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล นายปกรณ์ อาภาพันธุ์  นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต  นายพรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)  และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่ากฟผ. ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยตำแหน่ง

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.