ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และซีอีโอ บี.กริม เพาเวอร์ รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ม.รามคำแหง 

- Advertisment-

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด   (มหาชน) ได้เข้ารับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

โดยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ในฐานะนักบริหารและนักธุรกิจ ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เฉพาะในปี 2566 ก็ได้รับรางวัลจากองค์กรระดับประเทศ นานาชาติ และระดับโลก จำนวน 16 รางวัล อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Institute of Corporate Directors ประเทศฟิลิปปินส์ และหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติ คือ S&P Global ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับระดับโลก ได้มอบรางวัล S&P Global Sustainability Yearbook 2023 อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมาย ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศเยอรมนี  อีกด้วย 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีเกียรติประวัติดีเด่น นับได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงยิ่งในด้านวิชาการและวิชาชีพของตน ได้ทำชื่อเสียงและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก นับเป็นตัวอย่างบุคคลที่มีคุณธรรม ความรู้ ความพากเพียร และความเสียสละ 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.