ซีอีโอปตท.เปิดโครงการ ” The EnCony “บนพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ รองรับEECi

- Advertisment-

กลุ่ม ปตท. เปิด “The EnCony” โครงการอาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แห่งแรกของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)บนพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง เพื่อสนับสนุนเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi 

เมื่อเร็วๆนี้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “The EnCony” ซึ่งเป็นโครงการอาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แห่งแรกของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo)เพื่อสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ที่เป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi

- Advertisment -

โดย โครงการ“The EnCony” จะเป็นอาคารที่พักอาศัย 4 ชั้นจำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 73 ห้องและห้องอาหาร 1 ห้อง ในพื้นที่ 3 ไร่ บนพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดดเด่นด้วยระบบด้านความปลอดภัยอาคารที่ได้มาตรฐานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบอนุรักษ์พลังงานจากโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เปิดให้บริการแก่นักวิจัยนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันวิทยสิริเมธี ทั้งนี้ EnCo ยังมีแผนการพัฒนาที่ดินอีก 3.8 ไร่ เพื่อเป็นที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แบบรายวันและรายเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการพักอาศัยของบุคลากร ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ EECi ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.