ซีจีเอ็น ของจีน เอ็มโอยู นักธุรกิจไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อสิ่งแวดล้อม

- Advertisment-

 ซีจีเอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด จากจีน จับมือ นักธุรกิจเอกชนของไทยในนามบริษัทประกอบพลังงาน จำกัด ลงนามเอ็มโอยู”การพัฒนาการค้าและลงทุน ด้านเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อสิ่งแวดล้อม”หวังประยุกต์ใช้เทคนิคพลาสมา กำจัดขยะมีพิษ ติดเชื้อ และขยะอุตสาหกรรมหนัก  ต่อยอดอุตสาหกรรม 4.0 และเขตการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมเอ็มจีเอ็ม โคทัย (MGM Cotai, Macau , China  เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  นายชุย ไซ ออน (Mr. Chui Sai On) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะกรรมการการบริหารการประชุมนานาชาติพลังงานสะอาด ครั้งที่ 7 ( The 7th.International Forum of Clean Energy)  ร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคธุรกิจไทย และจีนโดยมี นายนภปฎล สุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัทประกอบพลังงาน จำกัด (Mr.Napapadol Suukasem , Energy Assembly Co.,Ltd., Thailand)  และ นายลี่ จงหมิง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีจีเอ็น เอ็นไวรอนเม้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ( Mr.Li Zongming, China Nuclear Power Environmental Technology Co,Ltd.  ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน ( Memorandum of Understanding ) ด้าน “การพัฒนาการค้าและลงทุน ด้านเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อสิ่งแวดล้อม”  (Plasma Technology for Environment )ระหว่างกัน อาทิ เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc)เพื่อการกำจัดขยะมีพิษ ติดเชื้อ และขยะอุตสาหกรรมหนัก  รวมทั้งเพื่อประยุกต์เทคนิคพลาสมาเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรม 4.0 และเขตการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย เนื่องจากพลาสมาเป็นเทคโนโลยีที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตรายในทางอุตสาหกรรม ยังสามารถนำเทคโนโลยีพลาสมาประยุกต์ในการเกษตรให้ช่วยลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

โดยกระบวนการพลาสมาอาร์ค (Plasma Arc) จะอาศัยหลักการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนกับแก๊ส (ไนโตรเจน, ออกซิเจน, อากาศ) เพื่อผลิตอุณหภูมิเปลวแก๊สความร้อนสูงมากๆ ระหว่าง 3,000-11,000 เซลเซียส จึงสามารถกำจัดขยะอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยชุดพลาสมาอาร์ค มีส่วนประกอบสำคัญคือ หัวพลาสมา (Plasma Arc Torch) ซึ่งผลิตจากวัสดุพิเศษที่ทนอุณหภูมิสูง ,ชุดขั้วไฟฟ้า (Electrode) ,ชุดหัวฉีดแก๊ส (Gas injectors) ,ชุดจุดประกายไฟฟ้า (Sparker) ,ชุดลดอุณหภูมิของหัวพลาสมา ( Cooling system) ,ชุดอุปกรณ์จ่ายกระแส (Power Supply)และชุดควบคุมระบบ  (Control Panel)  2) ถือเป็นเทคโนโลยีการกำจัดขยะติดเชื้อควบคู่กับการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.