ชวพม.ส่งข้อเสนอโรงไฟฟ้าชุมชนถึงมือ “สุรพร”ผู้ช่วยรัฐมนตรีพลังงาน

- Advertisment-

ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่(ชวพม.)ส่งข้อเสนอโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชน ถึงมือนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2562 โดยหวังช่วยส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ของกระทรวงพลังงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง  ซึ่งสาระสำคัญของข้อเสนอ เน้นเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรในรัศมี 30-100 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า หรือพื้นที่ชายขอบ ปลายสายส่งหรือเกาะต่างๆที่สายส่งไฟฟ้ายังไปไม่ถึง พร้อมเปิดทางชุมชนถือหุ้นได้ถึง26%  เพื่อสิทธิ Veto right ในระยะยาว

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 16ต.ค.2562 นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่ (ชวพม.) นายธีระพล ติรวศิน รองประธานชวพม. และคณะ ได้เข้าพบนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อนำส่งรายงานข้อเสนอโมเดลการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ได้มีมติเห็นชอบในกรอบหลักการและแนวทางการดำเนินการไปแล้วนั้น โดยเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

โดยวันที่ 17 กันยายน 2562ที่ผ่านมา ทางชวพม.ได้ร่วมกับสถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) จัดงานเสวนา ชวพม.ชวนคุย “โรงไฟฟ้าชุมชน ประชาชนได้อะไร”  โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มาร่วมอภิปรายและได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการพลังงานจำนวนมาก

- Advertisment -

ทั้งนี้ ชวพม. มองว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของกระทรวงพลังงาน ควรจะผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากในด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำหรับข้อเสนอแนะที่ทาง ชวพม.นำสรุปเป็นรายงานต่อ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน  เพื่อนำเสนอต่อนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พิจารณา มีสาระสำคัญ ตามตารางดังนี้

Advertisment

- Advertisment -.