จีเอฟอี เผยโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทคโนโลยีไพโรไลซิส ที่อุดรธานี พร้อม COD ต.ค. 65 นี้

- Advertisment-

จีเอฟอี เอนเนอร์ยี่ บาล๊านซ์ เผยโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กำลังการผลิตติดตั้ง 9.6 เมกะวัตต์ คืบหน้า 60 % พร้อมขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD)​ ต.ค. 65 นี้

กิติพัฒน์ ตัณฑพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท จีเอฟอี เอนเนอร์ยี่ บาลานซ์ จำกัด

นายกิติพัฒน์ ตัณฑพงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท จีเอฟอี เอนเนอร์ยี่ บาลานซ์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการมีความความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ 60 % หลังจากที่ทางบริษัท เมโทร เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้ลงนามสัญญาก่อสร้าง กับทางบริษัท จีเอฟอี เอนเนอร์ยี่ บาล๊านซ์ จำกัด ไปเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 ซึ่งคาดว่าโครงการจะพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)​ประมาณเดือน ต.ค. 65

โดยโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี กำลังการผลิตติดตั้ง 9.6 เมกะวัตต์ อยู่ในกลุ่มโครงการ Quick Win ที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.)​ มีการออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้นั้นได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)​กับทาง กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้วจำนวน 8 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี อัตรารับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff  (Fit) ประมาณ 5 บาทต่อหน่วย คาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในระยะ 5-7 ปี

- Advertisment -

ทั้งนี้ผู้พัฒนาโครงการได้เริ่มดำเนินการเฟสแรกมาแล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับกระบวนการประชาพิจารณ์จากชุมชนเมืองอุดรธานี เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และกำจัดขยะสด เพื่อนำพลาสติกที่ได้จากการคัดแยกไปเผาให้ได้น้ำมันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส ถือได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าขยะพลังงานสะอาดแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่แก้ปัญหาขยะในเมืองอุดรธานีได้ 300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 109,500 ตันต่อปี

Advertisment