จัดงบกองทุนอนุรักษ์ฯให้กลุ่มเกษตรกรใช้”พาราโบล่าโดม”เพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่อง

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน พร้อมสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม)ต่อเนื่อง ผ่านงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  หลังสรุปผล ปี 2554 – 2561 มีการติดตั้งระบบดังกล่าวแล้ว 256 ระบบ สร้างรายได้เกษตรกร 66 ล้านบาทต่อปี  

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์(พาราโบลาโดม) ปี2561 ว่า กระทรวงพลังงาน พร้อมให้การสนับสนุนโครงการพาราโบลาโดม ที่ยื่นขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(กองทุนอนุรักษ์ฯ) อย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกร และกลุ่มชาวบ้าน ที่นำสินค้าเกษตรซึ่งมีความผันผวนมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้จัดสัมมนาโครงการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2561 และการจัดตลาดนัดสินค้าอบแห้งจากพาราโบล่าโดม ระหว่างวันที่ 4 – 5 ก.พ.2562นี้ ที่โถงอาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถ.วิภาวดีฯ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้พาราโบล่าโดมที่อบแห้ง ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้หลากหลายชนิด อาทิ กล้วยตาก ข้าวแต๋น ผัก ผลไม้อบแห้ง ถั่วลิสงอบแห้ง แมคคาเดเมีย ลูกเดือย งา เครื่องเทศ สมุนไพร ชา กาแฟ เนื้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล อาหารเสริมสุขภาพจากมังคุด และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่อาหารเช่น ลูกประคบ อาหารสุนัข หมอนยางพารา และกากของเสียที่ได้ภายหลังจากการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร

- Advertisment -

โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) นั้น ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 – 2561 โดยติดตั้งแล้ว 256 ระบบ ครอบคลุมพื้นที่อบแห้งรวม 30,417.9 ตารางเมตร เกิดผลประโยชน์รวม 66 ล้านบาทต่อปี พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4,942 ตันต่อปี ซึ่ง กระทรวงพลังงาน ได้วางเป้าหมายปี 2569 จะติดตั้งระบบได้ถึง 75,000 ตารางเมตร

สำหรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ2) ที่มีงบประมาณจัดสรร อยู่ที่ 9,287 ล้านบาท และปิดรับข้อเสนอโครงการไปเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2562 นั้นมีผู้ยื่นเสนอเข้าร่วมกองทุนฯ กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท โดยจะมีการปรับรูปแบบให้ชัดเจนขึ้น และเน้นเฉพาะเจาะจงในโครงการที่เห็นผลสัมฤทธิ์ เข้าถึงชุมชนที่มีศักยภาพ สามารถวัดผลสำเร็จโครงการได้

ด้านนายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า สำหรับงบประมาณปี2562(รอบ2) พพ.ได้ยื่นข้อเสนอโครงการฯเป็นวงเงินประมาณ 1,700-1,800 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการต่อเนื่องเช่น พาราโบลาโดม เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.