ครม.ตั้ง”สราวุธ”เป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงฯแทน “เปรมฤทัย” แก้ปัญหารื้อถอนแท่นปิโตรเลียม

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน นั่งตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แทน นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  ที่ถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานแทน โดยงานสำคัญที่รอดำเนินการต่อคือการเจรจาเรื่องค่ารื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ กับเชฟรอน ที่ระงับกระบวนการฟ้องอนุญาโตตุลาการเอาไว้ 180วัน ,การเปิดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ และการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกับกัมพูชา

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 15 ต.ค. 2562 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงพลังงาน แต่งตั้งนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แทน นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  ที่ถูกโยกให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรงพลังงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานสำคัญที่ นายสราวุธ ว่าที่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะต้องเข้ามารับหน้าที่ต่อจาก นางเปรมฤทัย คือการเจรจา แก้ไขปัญหาค่ารื้อถอนแท่นปิโตรเลียม กับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ ที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานใน เดือนเม.ย.2565 เพื่อให้ได้ข้อยุติ หลังจากที่ทางเชฟรอน มีข้อตกลงกับกระทรวงพลังงานที่จะระงับการฟ้องต่ออนุญาโตตุลาการ เป็นเวลา 180 วัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจา โดยยังมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งผู้รับสัมปทานเห็นว่า จะรับภาระค่าใช้จ่ายการรื้อถอนเฉพาะแท่นที่ไม่ได้โอนให้รัฐนำไปใช้ประโยชน์ แต่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เห็นว่า ผู้รับสัมปทานควรปฏิบัติตามกฏกระทรวงที่ต้องรับภาระค่ารื้อถอนทั้งหมดภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน

- Advertisment -

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของ การเปิดสำรจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ประเมินว่าจะมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม จำนวนมาก และเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ ของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

Advertisment

- Advertisment -.