ครม.ตั้ง “ณอคุณ  สิทธิพงศ์” นั่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซียลุยงานสำคัญต่ออายุแหล่งก๊าซ Block A-18

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง “ณอคุณ  สิทธิพงศ์“ ตำแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย เผยงานสำคัญฝั่งไทยคือการนำเสนอ ครม.เห็นชอบการต่อสัญญาการผลิตปิโตรเลียมในแปลง A-18 แบบ Re-awarding เช่นเดียวกับรัฐบาลมาเลเซีย เพื่อให้การผลิตก๊าซธรรมชาติกว่า 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาในปี 2029   

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -ENC ) รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายณอคุณ  สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  โดยเป็นไปตามข้อ 3 (1) ของความตกลงว่าด้วยธรรมนูญการจัดตั้งองค์กรร่วมฯ พ.ศ. 2533 และกฎกระทรวง ( พ.ศ. 2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  พ.ศ. 2533 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 

​​โดยสำหรับสมาชิกอื่น (ฝ่ายไทย) อีกหกคน ในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ซึ่งเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ครม.เห็นสมควรให้คงองค์ประกอบเดิมไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายณอคุณ จะเข้ามาทำหน้าที่ประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย  แทน นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งครบวาระไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้  ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้นำเสนอเรื่องต่อรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ที่จะให้มีการต่ออายุ นายคุรุจิต อีก 1 วาระเนื่องจากมีงานสำคัญที่จะต้องมีการดำเนินการให้มีความต่อเนื่องในการนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการในการต่อสัญญาการผลิตปิโตรเลียมใน Block  A-18  แบบ Re-awarding ที่ให้รายเดิมดำเนินการต่อโดยไม่ต้องประมูลใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลฝั่งมาเลเซีย ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566  ที่ผ่านมา

โดย Block A-18 มี โอเปอเรเตอร์ คือ CHOC ปริมาณการผลิต 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยคู่สัญญาที่รับซื้อก๊าซจากแหล่งดังกล่าว คือ ปิโตรนาส และ ปตท. จะสิ้นสุดสัญญาแบ่งปันผลผลิตในปี ค.ศ 2029 หรืออีก 6 ปีข้างหน้า ซึ่งมีการประเมินว่ายังมีปริมาณสำรองปิโตรเลียมเหลืออยู่อีกมากพอสมควร

ผู้สื่อข่าว รายงานด้วยว่า การแต่งตั้ง นายณอคุณ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย จะทำให้ องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย มีประธานร่วมคนใหม่ทั้ง 2 ฝั่งโดย มาเลเซียก็เพิ่งมีการแต่งตั้งประธานร่วมคนใหม่เช่นกัน คือ Datuk Seri Saiful Anuar Bin Lebai Hussen

สำหรับสมาชิกอื่น (ฝ่ายไทย) อีกหกคน จะมีการเปลี่ยนแปลงอีก 3 คน คือ นายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานที่จะมี นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ เข้ามาทำหน้าที่แทน  ส่วน ดร.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ที่กำลังจะย้ายไปเป็นอธิบดีกรมสรรพากร ก็จะต้องมีการตั้งคนใหม่เข้ามาแทน รวมทั้ง พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผบ.ทร. ก็จะมีการแต่งตั้งคนใหม่มาแทนเช่นกัน โดย ที่ชุดเดิม จะเหลือเพียง นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

Advertisment