ครม.ขยายเวลาลดภาษีดีเซล 5 บาท/ลิตร ต่ออีก 2 เดือน ระหว่าง 21 ก.ค.-20 ก.ย. 2565

N1022
- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติขยายเวลา ลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตร ต่อเนื่องอีก 2 เดือน  มีผล 21 ก.ค.-20 ก.ย. 2565 หวังช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการ “ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท” เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. – 20 ก.ย. 2565 หลังจากมาตรการเดิมดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.ค. 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในช่วงที่ระดับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวในระดับสูง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่กรมสรรพสามิตปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2565 เป็นต้นมานั้น มาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 ก.ค. 2565 แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวนและยังคงทรงตัวในระดับสูง ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนและภาคธุรกิจ ดังนั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีไปอีกระยะหนึ่งเพื่อช่วยลดระดับราคาขายปลีกของน้ำมันดีเซลไม่ให้สูงจนกระทบต่อประชาชนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จึงเสนอปรับลดอัตราภาษีสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.-  20 ก.ย.  2565

- Advertisment -
Advertisment