ครบรอบ40ปีปตท.กับก้าวต่อไปที่ท้าทายในทศวรรษที่5

- Advertisment-

ครบรอบ40 ปี ปตท.กับก้าวต่อไปสู่ความท้าทายในทศวรรษที่5 มุ่งเน้นนวัตกรรมนำองค์กร ตอบโจทย์การสร้างสมดุล3มิติ อันได้แก่1People 2. Planet 3. Prosperity สู่การเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ มีความโปร่งใส และมีความยั่งยืน 

วันที่ 29ธ.ค.2561 นี้จะเป็นวันครบรอบ40ปี ของการก่อตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ที่กลายมาเป็นบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ในปัจจุบัน
หนึ่งเสียงของพนักงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความภูมิใจต่อการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแบบนี้ และโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัว ที่สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจที่ดำเนินมาในช่วง4ทศวรรษ และกำลังจะก้าวต่อไปในทศวรรษที่5  ที่ทางศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) หยิบมานำเสนอ มาจากผู้บริหารของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ที่เพิ่งแยกกิจการออกจาก ปตท.เมื่อปี2561 นี้

โดยสาระสำคัญที่นายบุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR โพสต์บนเฟซบุ๊คนั้น ชี้ให้เห็นว่า ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ปตท.ได้ดำเนินภารกิจใน4 ด้านหลักๆ คือ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร  การสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  การมุ่งเน้นนวัตกรรมนำการเปลี่ยนแปลง
“แม้ว่าความสำเร็จของ ปตท.ในอดีตจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะยังคงประสบความสำเร็จได้ต่อไปภายใต้โมเดลทางธุรกิจในรูปแบบเดิม ภารกิจเริ่มต้นในทศวรรษใหม่ของ ปตท. จึงไม่ใช่แค่การสร้างด้วยมือเรา แต่เป็นยุคของการร่วมไม้ร่วมมือกัน,  การให้เพื่อเป็นอยู่ สุขสบาย แต่เป็นการให้เพื่อให้ทุกคนก่อร่างสร้างตัว และไม่ใช่การขยายกิจการ เพื่อความคุ้มค่าทางด้านขนาดของกิจการ ( Economic of Scales ) แต่เป็นการขยายกิจการเพื่อเติมเต็ม Eco System ใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย ”  บางสาระสำคัญที่นายบุรณิน ระบุเอาไว้ในเฟซบุ๊ค
นายบุรณิน ยังเขียนแสดงความเห็นต่อไปว่า
“องค์กร ปตท.ต้องเป็นองค์กรที่มีหัวใจ นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเติมความเข้มแข็งของมนุษย์ ไม่ใช่มาแทนที่มนุษย์  Human Touch+ Human Tech + Human Spirit   ดังนั้นทศวรรษที่ 5 ของ ปตท. จึงเน้นความเป็นหุ้นส่วนของชีวิต เศรษฐกิจและสังคม เน้น Action and Achievable เพื่อสร้างรากฐานและบรรทัดฐานใหม่ให้กับธุรกิจไทย ” พร้อมระบุในตอนท้ายด้วยว่า ” ผมภูมิใจที่เป็นพนักงาน ปตท.”

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวENC รายงานด้วยว่า เมื่อเร็วๆนี้ บอร์ดปตท. ยังได้ให้ความเห็นชอบในแผนลงทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า(2562-2566) ภายใต้การนำของ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ที่มีการตั้งงบลงทุน รวม 167,114 ล้านบาท ที่จะเป็นย่างก้าวต่อไปในต้นทศวรรษที่5ของปตท  ที่เป็นทิศทางที่ นายบุรณิน เขียนอธิบาย ซึ่งแผนลงทุนดังกล่าวจะเน้นสร้างสมดุล 3 มิติ ได้แก่ 1.People 2. Planet 3. Prosperity  โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรักษาสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ ปตท. เป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ มีความโปร่งใส และยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.