ข้าราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมอบเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

- Advertisment-

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบเงินจำนวน 70,500 บาท  เพื่อร่วมสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)”

วันนี้ (5 พฤษภาคม 63) นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นตัวแทน มอบเงินในนามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 70,500 บาท  เพื่อร่วมสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Advertisment

- Advertisment -.