กัลฟ์ มอบหน้ากากKN95 จำนวน 6 พันชิ้นให้รพ.พระมงกุฎเกล้า

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 6,000 ชิ้น แก่รพ. พระมงกุฎเกล้า

นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ จึงทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการมุ่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเทศ และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ บริษัทฯ ตระหนักว่าช่วงวิกฤตโควิด-19 ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อรักษาผู้ป่วยและควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ

“ดังนั้นการมอบหน้ากากให้โรงพยาบาลในครั้งนี้จึงถือเป็นการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของพวกเขาจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งมิใช่โควิด-19 เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้มอบหน้ากากให้ทางรพ.จุฬาฯ ไป 100,000 ชิ้น เมื่อสัปดาห์ก่อน แบ่งเป็น 50,000 ชิ้นให้ทางรพ.จุฬาฯ และอีก 50,000 ชิ้นให้รพ. อื่น ๆ ในครั้งนี้ทางกัลฟ์และรพ.จุฬาฯ จึงนำมาส่งมอบให้รพ. พระมงกุฎเกล้าจำนวน 6,000 ชิ้น เพื่อเป็นการควบคุมโรคในระยะยาว” นายบุญชัย กล่าว

- Advertisment -

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ช่วยเหลือและทำโครงการอย่างรอบด้านรวมกว่า 50 ล้านบาทแล้ว อาทิ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพุทธชินราช มอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา บริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอสม. รวมถึงดำเนินการมอบข้าวกล่อง 150,000 กล่อง ให้กับชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งร่วมกับกฟผ. มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนในพื้นที่จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังขยายความช่วยเหลือไปยังช้างไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการบริจาคให้แก่โครงการโอบช้าง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทยในการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อไป

***จากภาพประกอบด้านบน นายสิตมน รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ในนามตัวแทนของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายบุญชัย ถิราติ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร นางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์  พล.อ.นพ. สุรเดช จารุจินดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.ต.นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  พ.อ.หญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล (ขวาสุด) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรพ. พระมงกุฎเกล้า

Advertisment

- Advertisment -.