‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 แก่กรมแพทย์ทหารเรือ

- Advertisment-

‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 6 พันชิ้นแก่กรมแพทย์ทหารเรือ

สืบเนื่องจากที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด-19 ในระยะยาว และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ นายบุญชัย ถิราติ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร
นายบุญชัย เจียมจิตจรุง (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายบริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร และนางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ จึงเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 6,000 ชิ้น แก่กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมด้วยพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา (ที่ 5 จากซ้าย) เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.