กัลฟ์พาผู้ถือหุ้นดูงานโรงไฟฟ้าอุทัย

- Advertisment-

กัลฟ์นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 1,600 เมกะวัตต์ .พระนครศรีอยุธยา  และเปิดโอกาสให้ซักถามแนวทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมแนวคิด Zero Waste

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์  โดยมีนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทกัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชนให้การต้อนรับ  พร้อมจัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตะกอนดิน โดยให้ผู้ถือหุ้นร่วมลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อนจากตะกอนดินที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตามแนวคิด Zero Waste

- Advertisment -

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชนปิดเผยว่า การนำผู้ถือหุ้นมาเยี่ยมชมเนื่องจากต้องการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการของบริษัทมากขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของบริษัท และแผนการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในสถานที่จริง  ช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้เรียนรู้ธุรกิจจากสถานที่จริงและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทกัลฟ์นางสาวยุพาพิน กล่าว

ด้านนายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตะกอนดินที่ได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า เป็นการดำเนินการภายใต้แนวคิด Zero Waste โดยส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดก้อน ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตะกอนดินอีกหลายอย่างที่ทางกัลฟ์ส่งเสริม เช่น การผลิตบล็อกดินและการผลิตกระถางต้นไม้จากดินที่สามารถย่อยสลายเองได้ เป็นต้น

Advertisment