กองทุนอนุรักษ์ฯ ประกาศ 4 รายชื่อชิงตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ 28 เม.ย.2566 นี้

- Advertisment-

ปลัดพลังงาน ประกาศ 4 รายชื่อผู้ชิงตำแหน่ง “ผู้จัดการฯ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ได้แก่ พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์, นายวันชัย บรรลือสินธุ์, นายรัฐฉัตร ศิริพานิช และนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์  โดยเตรียมแสดงวิสัยทัศน์ 28 เม.ย. 2566 ก่อนสรุปผลผู้รับตำแหน่ง เพื่อมาทำหน้าที่แทน “นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม” ที่ยื่นลาออกไปเมื่อเดือน ม.ค.2566 ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานความคืบหน้าการสรรหา “ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในฐานะประธานคณะทำงานสรรหาผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่ง “ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ทั้งสิ้น 4 ราย จากผู้สมัคร 5 ราย  ได้แก่

1.พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธิ์ (เคยดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน)

- Advertisment -

2. นายวันชัย บรรลือสินธุ์  (เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.)

3. นายรัฐฉัตร ศิริพานิช (เคยดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน))

4. นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ (เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.)

โดยทั้ง 4 รายจะนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 เม.ย. 2566 ทั้งนี้หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

อย่างไรก็ตามการเปิดรับสมัครตำแหน่ง “ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ในครั้งนี้ เพื่อสรรหาบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่แทน “นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม” ที่ขอลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนฯ ไปตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ทั้งที่ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ปี 2 เดือน จากวาระงานที่กำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี และสามารถพิจารณาต่อสัญญาได้อีกวาระหนึ่งด้วย แต่นายวีระศักดิ์ ก็ยื่นลาออกก่อน

สำหรับภาพรวมฐานะของกองทุนฯ ที่สรุปโดยสำนักงานบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2566  กองทุนฯ มีเงินคงเหลือรวม 12,859.93 ล้านบาท  จากในอดีตที่เคยมีวงเงินสูงสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 อยู่ที่ 41,874 ล้านบาท อย่างไรก็ตามล่าสุดกองทุนฯ ได้กำหนดกรอบการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปี 2565-2567 ไว้ โดยให้ใช้จ่ายเงินปีละ 4,000 ล้านบาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดสรรเงินตามแผนงานต่างๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งในปี 2566 นี้ได้ให้เงินสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่กำหนดไว้ 3,850 ล้านบาท และย้อนไปในปี 2564 ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ ถึง 6,500  ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.