กลุ่ม ปตท. โชว์ศักยภาพพลังงานแห่งอนาคต ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

- Advertisment-

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการกลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รวมทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ในงานประชุมวิชาการ LNG 2023 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ การขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG เพื่อมุ่งสู่การเป็น LNG Portfolio Player รวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้า LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานในระยะยาวควบคู่ไปกับ Future Energy Trend ในอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.