กลุ่มรถตู้โดยสาร จ่อยื่นหนังสือถึง รมว.พลังงาน 2 พ.ย.นี้ เรียกร้องลดราคา NGV และดีเซล

- Advertisment-

ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพลังงาน ในวันที่ 2 พ.ย. 2566 เรียกร้อง 4 ข้อ เช่น ลดราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) และราคาดีเซล ให้กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ พร้อมยกเลิกการกำหนดปริมาณเติมก๊าซ NGV ด้านกระทรวงพลังงาน เตรียมส่งตัวแทนเข้ารับหนังสือ เหตุรัฐมนตรีติดประชุมสำคัญ

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีตัวแทนกลุ่มรถโดยสารสาธารณะจะเดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในวันที่ 2 พ.ย. 2566 เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาค่าเชื้อเพลิงแพงว่า กระทรวงพลังงานจะส่งตัวแทนเข้ารับหนังสือร้องเรียนจากผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานติดภารกิจการประชุมสำคัญ  

รายงานข่าวจากสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล แจ้งว่า ในวันที่ 2 พ.ย. 2566 ตัวแทนสมาคมฯ จะเดินทางมาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่กระทรวงพลังงาน ซึ่งนำโดยนายปัญญา เลิศหงิม นายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะ กรุงเทพ ปริมณฑล และนายปรีดา มากมูลผล นายกสมาคมรถตู้ธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะมีราคาแพง อย่างเร่งด่วน

- Advertisment -

โดยในวันที่ 2 พ.ย. 2566 จะมีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งระบุว่า ด้วยผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารสาธารณะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องตลอดมา ไม่ว่าภาครัฐจะมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพาหนะที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารอย่างไร ซึ่งในที่นี้คือกลุ่มรถโดยสารประจำทางในแต่ละพื้นที่ แต่ก็ยังไม่มีมาตรการใดที่สามารถช่วยเหลือเยียวยากลุ่มรถโดยสารสาธารณะร่วมประจำทางในแต่ละหมวดได้

อีกทั้งการออกนโยบายช่วยเหลือล่าสุด โดยการทำบัตรส่วนลดค่าก๊าซ NGV ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนระบบรถยนต์ในปัจจุบัน ยังคงมีแต่ประกาศ ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้กับสภาวะปัจจุบัน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับหมวดรถโดยสารและแบ่งแยกประเภทของรถโดยสารออกมาอย่างเห็นได้ชัด

ทั้งนี้สมาคมฯ ต้องการเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ปัญหาดังนี้

1.ขอให้ราคา NGV อยู่ที่ 12.74 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ

2.ขอให้ขยายระยะเวลาของการใช้บัตรส่วนลดฯ เพิ่มเติมอีก 2 ปี

3.ขอให้ยกเลิกการกำหนดปริมาณการเติมก๊าซ NGV ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน

และ 4.ขอให้มีบัตรส่วนลดค่าเชื้อเพลิงที่ใช้น้ำมันดีเซล ของกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ

ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบของค่าเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้น ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น โดยไม่มีมาตรการรองรับจากหน่วยงานใดมาช่วยเหลือเยียวยา ดังนั้นจึงต้องการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศปรับขึ้นราคา NGV สำหรับรถทั่วไป จาก 17.59 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 18.59 บาทต่อกิโลกรัม จากราคา NGV ที่แท้จริงอยู่ที่ 20.14 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเท่ากับ ปตท.ช่วยเหลืออยู่ 1.55 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนราคา NGV สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่ในโครงการลมหายใจเดียวกันของ ปตท. ได้ปรับราคาขึ้นเช่นกัน จาก 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 14.62 บาทต่อกิโลกรัม จากราคา NGV ที่แท้จริงอยู่ที่ 20.14 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเท่ากับ ปตท.ช่วยเหลืออยู่ 5.52 บาทต่อกิโลกรัม โดยเริ่มมีผลมาตั้งแต่ 16 มิ.ย.-31 ธ.ค. 2566 นี้   

Advertisment

- Advertisment -.