กรมธุรกิจพลังงานเผยมูลค่านำเข้าน้ำมันดิบปี64 กว่า 6 หมื่นล้านบาทต่อเดือนเพิ่มขึ้น 63 %

- Advertisment-

ราคาน้ำมันแพงทำให้มูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบในปี64 เพิ่มขึ้นร้อยละ63 หรือกว่า 6หมื่นล้านบาทต่อเดือน

ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ที่แจ้งต่อสื่อมวลชนวันนี้ (2 ก.พ.65)​ ระบุว่า ภาพรวมการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2564 นั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 898,054 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ0.9 โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 863,232 บาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1 แต่ในแง่มูลค่าของการนำเข้านั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 60,672 ล้านบาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 63.0สะท้อนให้เห็นถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี63

ส่วนการส่งออกเป็นน้ำมันสำเร็จรูปปี 2564 ทั้งเบนซิน ดีเซล ไบโอดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 203,182 บาร์เรลต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.3 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม15,141 ล้านบาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81.7 สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นมากในแง่มูลค่าเช่นเดียวกัน

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามมูลค่าการนำเข้าที่มากกว่าการส่งออกประมาณ 45,531ล้านบาทต่อเดือน แสดงให้เห็นว่าไทยยังขาดดุลการค้าในเรื่องของน้ำมัน

นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดี​กรม​ธุรกิจ​พลังงาน​

สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม) ซึ่งได้รับการเปิดเผยจากนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ชี้ให้เห็นว่าภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 ร้อยละ 3.5 โดยเฉพาะการใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 ล้านลิตรต่อวันลดลงมากที่สุดร้อยละ 36.0

กลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 29.03 ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 8.5 กลุ่มดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 63.13 ล้านลิตรต่อวันลดลงร้อยละ 3.5 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตาม การใช้ LPG 16.52 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่วนการใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ลดลงร้อยละ 19.1

Advertisment

- Advertisment -.