กระทรวงพลังงานเร่งโครงการโซลาร์ภาคประชาชนให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่2562

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานจัดทำกรอบนโยบายโครงการโซลาร์ภาคประชาชนเสร็จ และส่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) นำไปกำหนดกฎระเบียบเพื่อออกเป็นประกาศสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแล้ว เน้นกลุ่มเป้าหมายภาคครัวเรือนทั่วประเทศ พยายามจะเร่งดำเนินการให้เป็นของขวัญประชาชนสำหรับปีใหม่ 2562

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้จัดทำกรอบรายละเอียดโครงการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) ภาคประชาชน หรือ โซลาร์ภาคประชาชน เสร็จเรียบร้อย และได้ส่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ไปจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว เช่น ระเบียบการซื้อขายไฟฟ้า ราคารับซื้อไฟฟ้า และการเชื่อมสายส่งไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งยืนยันว่ากรอบรายละเอียดโครงการโซลาร์ภาคประชาชนจะเปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากที่สุดและเท่าเทียมกัน โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายภาคครัวเรือนให้สามารถติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่า กกพ.จะใช้เวลาจัดทำรายละเอียดเพื่อออกประกาศหลักเกณฑ์ ได้เมื่อไหร่ โดยเมื่อจัดทำเสร็จก็จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเพื่อรับทราบความก้าวหน้า และจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าวต่อไป  ทั้งนี้หากเร่งดำเนินการได้เร็วในแต่ละขั้นตอน  กระทรวงพลังงานก็อยากจะประกาศเป็นของขวัญปีใหม่2562ให้ประชาชน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.