กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

- Advertisment-

วันนี้ (18 ส.ค. 2566) – นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้พัฒนา รวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Advertisment