กฟผ.-ไฟฟ้าลาว ลงนามเอ็มโอยูปรับค่าไฟโครงการน้ำงึม1 และ เซเสด ฉบับใหม่

- Advertisment-

กฟผ. -ไฟฟ้าลาว  ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เบื้องต้น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้ำงึม 1 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เซเสด ฉบับใหม่ โดยปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เพื่อสะท้อนต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริงตามที่มีการซื้อขายไฟฟ้าในปัจจุบัน

วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประเทศไทย และ ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสองประเทศ โดยมีนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ท่านบุนอุ้ม  สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เบื้องต้นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้ำงึม 1 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเซเสด ฉบับใหม่ ณ หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก สัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้ำงึม 1 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเซเสด ฉบับเดิมครบกำหนดอายุสัญญาฯ โดย ฟฟล. ได้ขอเสนอปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับทั้งสองโครงการ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริงตามที่มีการซื้อขายไฟฟ้ากันในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- Advertisment -

อัตราค่าไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างเจรจาและพิจารณาเสนอขออนุมัติฝ่ายนโยบายที่จะใช้ทำสัญญากับ ฟฟล. สำหรับปี 2562 นั้น ปริมาณไฟฟ้าที่ กฟผ. จะรับซื้อจาก ฟฟล. ให้มีอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Peak เท่ากับ 1.80 บาทต่อหน่วย และในช่วง Off – Peak เท่ากับ 1.53 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณ 1.63 บาทต่อหน่วย และสำหรับปริมาณไฟฟ้าที่ ฟฟล. รับซื้อจาก กฟผ. ให้มีอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Peak เท่ากับ 1.90 บาทต่อหน่วย และในช่วง Off – Peak  เท่ากับ 1.63 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราเฉลี่ยประมาณ 1.73 บาทต่อหน่วย โดยอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะเป็นอัตราที่ใช้ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล. จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ อัตราค่าไฟฟ้าใด ๆ ที่จะใช้ระหว่างกันตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ และตลอดช่วงเวลาการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่ จะต้องอยู่ในอัตราระหว่างอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่ำสุดที่อัตราค่าไฟฟ้าตามสัญญาฯ ปัจจุบัน 1.33 บาทต่อหน่วย และอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุดไม่เกินราคาเฉลี่ย Primary Energy ที่รับซื้อจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ IPP ใน สปป.ลาว 2.10 บาทต่อหน่วย

อนึ่ง สำหรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าน้ำงึม 1 ฉบับเดิม ปี 2517 – ปัจจุบัน (ผนวกรวมโครงการน้ำลึก และโครงการน้ำเทิน 2 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา) มีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ณ เวลานั้น ซึ่งในช่วง Peak เท่ากับ 1.60 บาทต่อหน่วย และในช่วง Off-Peak เท่ากับ 1.20 บาทต่อหน่วย และสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าเซเสด ฉบับเดิม ปี 2548 – ปัจจุบัน (ผนวกรวมโครงการเซเสด 2 และโครงการห้วยลำพันใหญ่ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา) มีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ณ เวลานั้น ซึ่งในช่วง Peak เท่ากับ 1.60 บาท ต่อหน่วย และในช่วง Off – Peak เท่ากับ 1.20 บาทต่อหน่วย

“การลงนามของทั้งสองฝ่ายในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่นี้ นอกจากจะเป็นการลงนามเพื่อกำหนดราคาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของพลังงานไฟฟ้าที่มีการซื้อขายกันที่เป็นปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการลงนามในวาระครบรอบ 50 ปี สายส่ง สานสัมพันธ์พลังงาน ลาว – ไทย มั่นยืน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป” นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.