กบน.เก็บเงินกลุ่มดีเซลเข้ากองทุนฯเพิ่ม50สต.ต่อลิตร ไม่ให้ผู้ค้าได้ค่าการตลาดสูงเกินไป

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)ซึ่งประชุมวันที่11มี.ค.2563มีมติปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทั้งบี7 บี10 และ บี20 เพิ่มขึ้นอีก50สตางค์ต่อลิตร เนื่องจากค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่ในระดับสูง(ค่าการตลาดบี10อยู่ที่ 2.59บาทต่อลิตร) แต่จะไม่มีผลต่อราคาขายปลีก  โดยนับตั้งแต่วันที่ 27ก.พ.-12มี.ค 2563 ราคาขายปลีกน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง  6 ครั้งรวมสูงสุด 3 บาทต่อลิตร ตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลง

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563 ว่า ที่ประชุมมีมติปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนของน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทั้งบี7 บี10 และ บี20 เพิ่มขึ้นอีก50สตางค์ต่อลิตร เนื่องจากค่าการตลาดของผู้ค้าอยู่ในระดับสูง(ค่าการตลาดบี10อยู่ที่ 2.59บาทต่อลิตร)

โดยอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับใหม่ ตามมติกบน. ในส่วนของดีเซล บี7 อยู่ที่ 1.50บาทต่อลิตร ส่วน บี10 กองทุนฯชดเชย 2บาทต่อลิตร และ บี20 กองทุนฯชดเชย 3.91บาทต่อลิตร

- Advertisment -

แต่จะไม่มีผลต่อราคาขายปลีก  โดยนับตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.-11มี.ค 2563 ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินปรับลดลงต่อเนื่อง 5 ครั้งรวม 2.40บาท ตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลง

นายวีระพล กล่าวว่า การปรับอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซลที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ จะไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลปรับเพิ่มขึ้น  แต่ส่งผลต่อค่าการตลาดของผู้ค้าที่เดิมอยู่ในระดับสูง(ค่าการตลาดบี 10 อยู่ที่ 2.59บาทต่อลิตร)    ปรับลดลงมาเหลือประมาณ 2 บาทต่อลิตร

ในส่วนของน้ำมันกลุ่มเบนซิน อัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงเป็นอัตราเดิม  โดยไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม แต่จะให้ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายปลีกลงมา ตามทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ลดลง  เพื่อเป็นการลดค่าการตลาดของผู้ค้าลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม

นายวีระพล กล่าวว่า การปรับอัตราส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ทำให้ สภาพคล่องของกองทุนในเดือนมีนาคม2563 เป็นบวก 352 ล้านบาทต่อเดือน โดยหาก กบน.ไม่มีมติดังกล่าว กองทุนจะต้องมีเงินไหลออกในเดือนมีนาคม 787ล้านบาทต่อเดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค 2563 ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิอยู่ที่ 36,196 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น บัญชีน้ำมัน เป็นบวก 41,699 ล้านบาท  บัญชี LPG ติดลบ 5,503 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 27ก.พ.-12 มี.ค 2563 ราคาน้ำมันขายปลีก มีการปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ลดลงแล้ว 6 ครั้ง รวมลดสูงสุด ในกลุ่มเบนซิน 3 บาทต่อลิตร  ส่วนดีเซลหมุนเร็วบี10 ลดสูงสุด 2.90 บาทต่อลิตร

Advertisment

- Advertisment -.