กบน.สั่งขยับดีเซลขึ้นอีก 1 บาทต่อลิตรมีผล 31 พ.ค.นี้หลังกองทุนน้ำมันติดลบหนักทะลุเกิน 8 หมื่นล้าน

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับขึ้นราคาดีเซลได้อีก 1 บาทต่อลิตร ราคาไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร มีผล 31 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เหตุราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง  และกองทุนน้ำมันฯ ติดลบหนักทะลุเกิน 8 หมื่นล้านบาท ระบุวันที่ 6 มิ.ย. 2565 จะกลับมาพิจารณาราคาดีเซลใหม่ ชี้ยังเหลือช่องว่างอีก 1.68 บาท ให้ปรับขึ้นได้อีกครั้ง  ด้าน LPG ต้องปรับขึ้นราคาอีก 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม มีผล 1 มิ.ย. 2565 นี้    

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ในวันที่ 30 พ.ค. 2565 มีมติให้ปรับขึ้นราคาดีเซลอีก 1 บาทต่อลิตร โดยราคาจำหน่ายไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป และ กบน.จะกลับมาพิจารณาราคาดีเซลอีกครั้งในวันที่ 6 มิ.ย. 2565

การปรับขึ้นราคาดีเซลในครั้งนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นถึง 10 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล จาก 138 เป็น 149 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ประกอบกับกองทุนน้ำมันฯ ติดลบแตะ 8 หมื่นล้านบาทแล้ว จึงต้องปรับขึ้นราคาดีเซลอีก 1 บาทต่อลิตร โดยปัจจุบันราคาดีเซลอยู่ที่ 31.94 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามการขึ้นราคาดีเซล 1 บาทต่อลิตร จะช่วยลดภาระกองทุนฯ ได้ประมาณ 60 ล้านบาทต่อวัน จากยอดใช้ดีเซล 60 ล้านลิตรต่อวัน  ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ มีรายจ่ายชดเชยราคาน้ำมันอยู่ที่ 350 ล้านบาทต่อวัน หรือ 1 หมื่นล้านบาทต่อเดือน ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวก็จะลดลง และเป็นผลดีต่อการขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินจะนำข้อมูลดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ(บอร์ด) ของสถาบันการเงินพิจารณาด้านสภาพคล่องและการชำระหนี้ของกองทุนฯในอนาคต ซึ่งขณะนี้สถาบันการเงินยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะปล่อยกู้ได้หรือไม่ต่อไป   

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 29 พ.ค. 2565 ติดลบถึง 81,395 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 45,968 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม(LPG) ติดลบ 35,427 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยืนยันว่ากองทุนฯ ยังมีเงินสดที่ฝากธนาคารและกรมบัญชีกลางไว้ประมาณ 9,793 ล้านบาท ซึ่งสามารถดูแลราคาน้ำมันและ LPG ได้  โดยคาดว่า ณ วันที่  6 มิ.ย. 2565 กองทุนฯ อาจจะติดลบรวม 85,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามยังมีกฎหมายที่สามารถนำเงินภาครัฐมาอุดหนุนราคาพลังงานได้ ในกรณีเกิดวิกฤติและความจำเป็น ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณาแล้วหากเกิดวิกฤติให้ภาครัฐใช้เงินดังกล่าวอุดหนุนราคาเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนได้  

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สกนช. กล่าวว่า การปรับขึ้นราคาดีเซลดังกล่าว เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดให้ปรับขึ้นราคาได้แบบคนละครึ่ง หรือ ปรับขึ้นไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2565 และการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นราคาครั้งที่ 2 นับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยขึ้นราคาไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร แต่ยังเหลือช่องว่างให้ปรับราคาขึ้นได้อีก 1.68 บาทต่อลิตร ซึ่งในวันที่ 6 มิ.ย. 2565  กบน. จะพิจารณาราคาดีเซลอีกครั้ง ตามทิศทางราคาน้ำมันโลก และผลกระทบต่อประชาชนด้วย ส่วนหลังจากเดือน มิ.ย. 2565 จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้น จะต้องรอให้ภาครัฐและ ครม.มีมติอีกครั้ง

ส่วนราคา LPG นั้น ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565 จะมีการปรับขึ้นราคาอีก 1 บาทต่อกิโลกรัม จาก 348 บาท เป็น 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่กำหนดให้ปรับขึ้นราคาเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือน เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา โดยหลังสิ้นสุดมาตรการในเดือน มิ.ย. 2565 แล้ว ทาง กบง.จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรกับราคา LPG ต่อไป

 

Advertisment

- Advertisment -.