กบง. ขยายอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น 1.50 บาทต่อลิตร เล็งขึ้นราคาหรือลดภาษี หากน้ำมันโลกพุ่งเกิน 90 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

- Advertisment-

กบง. ถกสถานการณ์ราคาน้ำมันและแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนจากราคาน้ำมันขาขึ้น โดยขยายกรอบการชดเชยราคาเพิ่มเป็น 1.5 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกขยับขึ้นไปอยู่ระหว่าง 85.5-87.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จากเดิมชดเชยอยู่ที่ บาทต่อลิตร พร้อมเตรียมมาตรการผสมผสาน ทั้งการชดเชยราคา การปรับราคาขายปลีก และการลดภาษี ไว้รับมือหากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมฯ วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) กบง. ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของสหรัฐ โดยอินเดียได้ระงับการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านแล้ว ขณะที่จีนส่งสัญญาณปรับลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่าน โดย กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลและบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

โดย กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลและบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ซึ่งได้พิจารณาแนวทางในกรณีที่ราคาน้ำมันดิบอาจจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับราคาระหว่าง 77.5 – 92.5 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จึงมีมติเห็นชอบขยายกรอบการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มเป็น 1.5 บาทต่อลิตร หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขยับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 85.5-87.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

โดยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันมีเงินอยู่ 24,592 ล้านบาท ซึ่งหากต้องเพิ่มการชดเชยราคาดีเซลเป็น 1.5 บาทต่อลิตร กองทุนฯ จะสามารถชดเชยราคาได้ถึงเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กบง. เห็นชอบกำหนดวงเงินอุดหนุนไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร ภายใต้ราคาน้ำมันดิบดูไบต้องไม่เกิน 85 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ซึ่งจะสามารถอุดหนุนได้ต่อเนื่องถึง  9 เดือน หรือ ถึงเดือนมิถุนายน 2562

อย่างไรก็ตาม หากการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรอิหร่านต้นเดือนพฤศจิกายนส่งผลราคาน้ำมันตลาดโลกปรับเกิน 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล กบง. ได้เตรียมมาตรการผสมผสานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยอาจพิจารณาเพิ่มการชดเชย หรือเพิ่มราคาขายปลีก และ/หรือการปรับลดภาษีสรรพสามิต

Advertisment

- Advertisment -.