กกพ.เตรียมพิจารณาให้​ ​PTTGL​, SCG และ เอ็กโก กรุ๊ป​ เป็น​ Shipper​ นำเข้า ​LNG​ รายใหม่

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมพิจารณาให้ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ( LNG Shipper) รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย ทั้ง PTTGL, SCG และเอ็กโก กรุ๊ป พร้อมพิจารณาขยายปริมาณนำเข้า LNG ของบริษัท บี.กริม คาดหารือได้ข้อสรุปใน 1-2 สัปดาห์นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. เตรียมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ( LNG Shipper) รายใหม่เพิ่มเติม ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อประกาศรายชื่อต่อไปโดยคาดว่าจะพิจารณาทั้งสิ้นประมาณ 4 ราย

โดยผู้ได้รับใบอนุญาต Sipper ทุกราย จะต้องรอให้กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน​ (สนพ.) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำการสำรวจปริมาณการผลิตและการใช้ก๊าซฯ ในประเทศให้เสร็จก่อน เพื่อจะได้ทราบว่า ยังมีปริมาณก๊าซฯ ที่ Shipper สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ปริมาณรวมเท่าไหร่ ขณะที่ กกพ.จะพิจารณาด้านหลักเกณฑ์ราคานำเข้า LNG

- Advertisment -

ทั้งนี้เมื่อทราบปริมาณที่สามารถนำเข้า LNG ได้แล้ว กกพ.จะพิจารณาข้อเสนอขอนำเข้า LNG ของ Shipper แต่ละรายเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยการนำเข้าต้องไม่ทำให้สัญญาการซื้อขายก๊าซฯ ระยะยาวเดิมที่มีอยู่ มีปัญหา Take or Pay (ไม่รับก๊าซตามปริมาณขั้นต่ำก็ต้องจ่าย​ )​ อย่างไรก็ตามคาดว่าภายในไตรมาส 3 ของปี 2564 นี้จะต้องทราบปริมาณก๊าซ LNG ที่จะสามารถให้นำเข้าได้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​ ( Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับรายชื่อบริษัทที่ กกพ.จะพิจารณาให้ใบอนุญาต Shipper มี 3 ราย และอีก 1 ราย เป็นการขอเพิ่มปริมาณการนำเข้า LNG โดยผู้ขอใบอนุญาตการเป็น Shipper ใหม่ 3 รายประกอบด้วย 1. บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. (PTTEP) ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละ 50%

ส่วนรายที่ 2 คือ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด ( มหาชน​) หรือ เอ็กโก​ กรุ๊ป​ ซึ่งมีแผนจะนำเข้าก๊าซ LNG ปริมาณ 2.5 แสนตันต่อปี เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของบริษัทเอ็กโก ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 121 เมกะวัตต์ อีกทั้งจะนำเข้ามาป้อนเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทดแทน (SPP Replacement) กำลังการผลิตระหว่าง 100-120 เมกะวัตต์ ที่จะหมดสัญญาในปี 2567

และรายที่ 3 คือ กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน​ ) หรือ SCG ส่วนอีก 1 รายขอเพิ่มปริมาณการนำเข้า LNG คือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ใบอนุญาต Shipper ไปก่อนหน้านี้ แต่ต้องการขยายการนำเข้า LNG เพิ่มเติม เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 13 แห่งของบริษัท จากเดิมได้รับอนุมัติแผนนำเข้าปริมาณ 6.5 แสนตันต่อปี ภายในปี 2566 เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า SPP Replacement จำนวน 5 โรง โดยปี 2564 มีโควตานำเข้าปริมาณ 2.5 แสนตัน และปี 2565 มีปริมาณ 3.5 แสนตัน

สำหรับที่ผ่านมา กกพ.ได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการเป็น Shipper แก่ 5 องค์กรแล้ว ได้แก่

  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  5. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
Advertisment

- Advertisment -.