กกพ.เตรียมช่วยชุมชนรอบโรงไฟฟ้ารัศมี1กม.ให้ใช้ไฟฟรีหรือราคาถูกกว่าปกติ

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ขานรับนโยบายรัฐมนตรีพลังงาน เตรียมปรับหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้านำเงินมาช่วยอุดหนุนชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้ารัศมี 1 กิโลเมตรให้ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี หรือไฟฟ้าราคาถูก กว่าปกติ 

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายให้ กกพ. ไปหาแนวทางช่วยให้ประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าสามารถใช้ไฟฟ้าฟรีหรือไฟฟ้าราคาถูก โดยเบื้องต้นจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(3) ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นหลัก ซึ่งจะปรับให้สามารถนำเงินดังกล่าวมาช่วยให้ประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในรัศมี 1 กิโลเมตร สามารถใช้ไฟฟ้าฟรีหรือไฟฟ้าราคาถูกได้ เนื่องจากประชาชนดังกล่าวเป็นผู้เสียสละให้ตั้งโรงไฟฟ้าใกล้บ้าน   โดย งบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ มาตร 97(3) ปี 2562นี้ มีวงเงินอยู่ที่ 2,700 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามปัจจุบันการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(3) จะต้องนำเสนอโครงการเข้ามาให้ กกพ.พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงิน แต่เพื่อให้สามารถนำเงินไปช่วยค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้ารัศมี 1 กิโลเมตร จึงต้องปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้สามารถใช้เงินได้โดยตรงไม่ต้องทำเป็นโครงการเสนอเข้ามา  อย่างไรก็ตามคาดว่าการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน ก่อนจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.