งานร้อน “สนธิรัตน์” รัฐมนตรีพลังงานคนที่13

- Advertisment-

“สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”​ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 13  ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยที่ 2 โดยมีงานเร่งด่วนรออยู่ทั้ง การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  การนำเข้าLNG 1.5ล้านตันต่อปีของกฟผ. และไฟเขียวให้ กฟผ.ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับราชกรุ๊ป ในส่วนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก2โรงกำลังการผลิตรวม1,400เมกะวัตต์

วันที่ 10 ก.ค. 2562  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกระทรวงพลังงาน มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนับเป็นรัฐมนตรีพลังงานคนที่ 13 ของประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า งานเร่งด่วนที่รอนายสนธิรัตน์ ตัดสินใจเชิงนโยบาย มีหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ การพิจารณาว่าจะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้ รัฐเข้าไปถือหุ้นในโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51%ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา56วรรค2 ตามที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างถึงหรือไม่ โดยมีเวลา 120วัน

- Advertisment -

นอกจากนี้ยังมีประเด็นการพิจารณาให้กฟผ.นำเข้าLNG 1.5ล้านตันต่อปี ที่กฟผ.ดำเนินการเปิดประมูลจนได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ปิโตรนาส แอลเอ็นจี  ว่าจะให้เดินหน้าต่อหรือยกเลิกการประมูล

  รวมทั้งจะพิจารณาไฟเขียวให้ กฟผ.ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับราชกรุ๊ป ในส่วนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก2โรง กำลังการผลิตรวม1,400เมกะวัตต์  และให้ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหิน เป็นก๊าซธรรมชาติ ในโรงไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 540 เมกะวัตต์ ตามที่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  หรือไม่

สำหรับประวัตินายสนธิรัตน์​  นั้น แต่เดิมเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 29 มกราคม พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

และเป็นกรรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมา

รวมถึงเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม(นางอรรชกา สีบุญเรือง) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558  และเป็นอดีตประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ

ทั้งนี้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (สกุลเดิม : รุ่งโรจน์วณิชย์) เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Advertisment

- Advertisment -.