งานร้อน “สนธิรัตน์” รัฐมนตรีพลังงานคนที่13

“สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”​ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คนที่ 13  ภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมัยที่ 2 โดยมีงานเร่งด่วนรออยู่ทั้ง การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน  การนำเข้าLNG 1.5ล้านตันต่อปีของกฟผ. และไฟเขียวให้ กฟผ.ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับราชกรุ๊ป ในส่วนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก2โรงกำลังการผลิตรวม1,400เมกะวัตต์

วันที่ 10 ก.ค. 2562  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกระทรวงพลังงาน มี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนับเป็นรัฐมนตรีพลังงานคนที่ 13 ของประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า งานเร่งด่วนที่รอนายสนธิรัตน์ ตัดสินใจเชิงนโยบาย มีหลายเรื่อง ที่สำคัญคือ การพิจารณาว่าจะทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้ รัฐเข้าไปถือหุ้นในโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51%ของกำลังการผลิตที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา56วรรค2 ตามที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างถึงหรือไม่ โดยมีเวลา 120วัน

นอกจากนี้ยังมีประเด็นการพิจารณาให้กฟผ.นำเข้าLNG 1.5ล้านตันต่อปี ที่กฟผ.ดำเนินการเปิดประมูลจนได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ปิโตรนาส แอลเอ็นจี  ว่าจะให้เดินหน้าต่อหรือยกเลิกการประมูล

  รวมทั้งจะพิจารณาไฟเขียวให้ กฟผ.ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับราชกรุ๊ป ในส่วนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก2โรง กำลังการผลิตรวม1,400เมกะวัตต์  และให้ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหิน เป็นก๊าซธรรมชาติ ในโรงไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 540 เมกะวัตต์ ตามที่ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  หรือไม่

สำหรับประวัตินายสนธิรัตน์​  นั้น แต่เดิมเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 29 มกราคม พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ยังเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

และเป็นกรรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมา

รวมถึงเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม(นางอรรชกา สีบุญเรือง) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558  และเป็นอดีตประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ

ทั้งนี้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (สกุลเดิม : รุ่งโรจน์วณิชย์) เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย