กกพ.อนุมัติ เอ็กโก​ กรุ๊ป​ เป็น​Shipper​ จัด​หา LNG รายใหม่​

- Advertisment-

ที่ประชุม กกพ. อนุมัติ ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และอนุญาตให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ใบอนุญาต Shipper ไปก่อนหน้านี้ ขยายการนำเข้า LNG เพิ่มเติมได้ ส่วนอีก 2 บริษัท คือ SCG และ PTTGLยังไม่ผ่านการพิจารณาต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาใหม่

แหล่งข่าวในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกพ. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พิจารณาอนุมัติให้ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เพียงรายเดียว จากที่มีผู้ยื่นขอเข้ามา 3 ราย

นอกจากนี้ได้อนุมัติและรับทราบกรณีบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ใบอนุญาต Shipper ไปก่อนหน้านี้ แต่ต้องการขยายการนำเข้า LNG เพิ่มเติม เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซฯ 13 แห่งของบริษัท จากเดิมที่ บี.กริมฯ ได้รับอนุมัติแผนนำเข้าปริมาณ 6.5 แสนตันต่อปี ภายในปี 2566 เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า SPP Replacement จำนวน 5 โรง โดยปี2564 มีโควตานำเข้าปริมาณ 2.5 แสนตัน และปี 2565 มีปริมาณ 3.5 แสนตัน

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 รายดังกล่าว จะต้องรอให้ที่ประชุม กกพ. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 2564 นี้ รับรองมติดังกล่าวอีกครั้งก่อน จึงจะมีผลให้ใบอนุญาต Shipper ได้ต่อไป

ส่วนอีก 2 รายที่ยื่นขอใบอนุญาต Shipper ในการพิจารณาของ กกพ.ที่ผ่านมาพบว่า ยังมีเอกสารและข้อมูลบางประการไม่ครบถ้วน จึงให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนที่ กกพ.จะนำมาพิจารณาใหม่ต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับ 2 รายที่ยังไม่ผ่านการพิจารณา ได้แก่ กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG และ บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. (PTTEP) ถือหุ้นในสัดส่วนฝ่ายละ 50%

ทั้งนี้หาก กกพ.รับรองมติดังกล่าวจะส่งผลให้ บริษัท เอ็กโก เป็นรายที่ 6 ที่ได้ใบอนุญาตการเป็น Shipper อย่างไรก็ตาม Shipper รายใหม่ทุกรายที่ กกพ.อนุมัติไว้ จะต้องรอให้กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำการสำรวจปริมาณการผลิตและการใช้ก๊าซฯ ในประเทศให้เสร็จก่อน เพื่อจะได้ทราบว่า ยังมีปริมาณก๊าซฯ ที่ Shipper สามารถนำเข้ามาในประเทศได้เท่าไหร่ และรอให้ กกพ.พิจารณาด้านหลักเกณฑ์ราคานำเข้า LNG ให้เสร็จก่อนด้วย

สำหรับ เอ็กโกฯ ที่ผ่านมาได้ชี้แจงว่า มีแผนจะนำเข้าก๊าซ LNG ปริมาณ 2.5 แสนตันต่อปี เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าของตัวเอง ได้แก่ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม กำลังการผลิตติดตั้งรวม 121 เมกะวัตต์ อีกทั้งจะนำเข้ามาป้อนเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าทดแทน (SPP Replacement) กำลังการผลิตระหว่าง 100-120 เมกะวัตต์ ที่จะหมดสัญญาในปี 2567

ที่ผ่านมา กกพ.ได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการเป็น Shipper แก่ผู้ประกอบการ 5 รายแล้ว ได้แก่

  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  3. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  5. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
Advertisment

- Advertisment -.