กกพ.เสนอ​ 3 แนวทางเยียวยาค่าไฟฟ้า​ประชาชน​จากผลกระทบ​โควิด​-19

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เสนอ 3 แนวทางช่วยเยียวยาค่าไฟฟ้าประชาชนรอบใหม่ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ทั้งการลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ใช้เงินประมาณกว่า 8,000 ล้านบาท หรือการลดค่าไฟฟ้าเฉพาะพื้นสีแดงเข้มที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19รุนแรง และแนวทางอื่นๆ ตามข้อสั่งการ คาดเสนอกระทรวงพลังงานได้สัปดาห์หน้า พร้อมขยายมาตรการ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)” เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรม ระบุมาตรการที่เสนอต้องใช้เงินที่สนับสนุนจากรัฐบาล เพราะเงินในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไม่มีวงเงินช่วยเหลือแล้ว

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้หารือกับ กกพ.เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 เพื่อให้คำนวณเงินและแนวทางสำหรับลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชน จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมโควิด-19 ที่ภาครัฐจะประกาศออกมาในวันที่ 9 ก.ค. 2564

เบื้องต้น กกพ.ได้พิจารณาการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าไว้ 3 แนวทาง คือ 1.กรณีช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 8,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับการช่วยเหลืองวดที่ผ่านมาช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 โดยเห็นว่าหากจะเริ่มช่วยเหลือในรอบบิลเดือน ก.ค. 2564 นี้จะไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าช่วงต้นเดือนได้ ทั้งนี้จะเริ่มช่วยเหลือเดือนไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐเป็นหลัก

- Advertisment -

2.การช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าให้เฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด้านวงเงินที่จะใช้ในกรณีนี้ และ 3. กรณีอื่นๆ ขึ้นกับการพิจารณาของรัฐเท่านั้น โดย กกพ.จะเสนอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาได้สัปดาห์หน้า ทั้งนี้ยืนยันว่าหากลดค่าไฟฟ้าช่วยประชาชน จะต้องเป็นเงินของภาครัฐเท่านั้น เนื่องจาก กกพ.ไม่เหลือเงินแล้ว โดยเงินที่มีอยู่ได้คำนวณไว้สำหรับดูแลค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ตลอดปี 2564 นี้

นายคมกฤช กล่าวว่า จากข้อมูลการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือไปแล้ว 3 ครั้ง รวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท โดยครั้งแรกระหว่าง มี.ค.-ต.ค. 2563 รวมเป็นเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่สะสมไว้ตลอดเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ,ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.2564 รวมเป็นเงิน 8,202 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากภาครัฐ และครั้งที่ 3 ช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 รวมเป็นเงิน 8,770 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินรัฐบาลเช่นกัน ส่วนรอบใหม่นี้ภาครัฐกำลังอยู่ระหว่างพิจารณา

อย่างไรก็ตามหากภาครัฐประกาศมาตรการลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนในรอบที่ 4 จริง ทาง กกพ. คาดว่าจะประกาศใช้ “มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าต่ำสุด(Minimum Charge)” เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรม ควบคู่กับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของภาครัฐด้วย เพื่อให้เกิดการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

Advertisment

- Advertisment -.