• Date : 23 / 03 / 2018
  ข่าวล่าสุด
  โรงไฟฟ้าชีวมวล3จังหวัดชายแดนใต้ 300 เมกะวัตต์ได้ข้อสรุปไตรมาส3

  รัฐมนตรีพลังงาน คาดสรุปโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ไตรมาส3ปีนี้  เชื่อมีศักยภาพทำได้ตามเป้าหมาย เหตุมีกำลังการผลิตอยู่แล้ว 100 เมกะวัตต์ ทำเพิ่มอีกเพียง 200 เมกะวัตต์เท่านั้น เพื่อรองรับความต้องการในอีก3-5ปีข้างหน้า  ผู้สื่อข่าวเปิดมติ กพช.เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2558  กำหนดเป้ารับซื้อไว้เพียง36 เมกะวัตต์  แต่เมื่อเปิดรับซื้อจริงมีผู้เสนอขายไฟฟ้าสูงถึง 547 เมกะวัตต์  โดยหากมีการขยายเป้าหมายการรับซื้อ จะทำให้โครงการดังกล่าวเป็นที่สนใจของภาคเอกชน

  นายศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลาและ นราธิวาส)​จำนวน 300 เมกะวัตต์ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ ว่า คาดว่าในช่วงไตรมาส3 ของปี2561 นี้ กระทรวงพลังงานจะสามารถสรุปรายละเอียดมาตรการ ได้  โดยจากข้อมูลที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)​ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากรศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พบว่ามีโอกาสที่จะผลิตได้ถึง 300 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีเศษไม้และวัสดุจากธรรมชาติเพียงพอ

  โดยปัจจุบัน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลรวม 50 เมกะวัตต์แล้ว และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 50 เมกะวัตต์  ดังนั้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีกำลังผลิตไฟฟ้าชีวมวลแล้ว 100 เมกะวัตต์  และมาตรการนี้จะเป็นการต่อยอดผลิตเพิ่มอีก 200 เมกะวัตต์  เพื่อบรรลุเป้าหมาย 300 เมกะวัตต์ จึงมีความเป็นไปได้มาก

  ทั้งนี้ยืนยันว่าโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ดังกล่าวจะทำในรูปแบบ โรงไฟฟ้าประชารัฐแน่นอน โดยมีกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจะมี 3  ฝ่ายร่วมทำด้วยกัน คือ ภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน และจะกระจายกำลังการผลิตไปในพื้นที่ต่างๆของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และเชื่อว่าจะสามารถผลิตครบตามเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการใช้ใน3-5 ปีข้างหน้าได้  

  อย่างไรก็ตามจะต้องพิจารณาเรื่องการพัฒนาและเชื่อมโยงสายส่งไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าด้วย เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าในพื้นที่ นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ( smart grid)​ ด้วย

  พร้อมกันนี้จะนำ "โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" ขนาด 12 เมกะวัตต์ ที่กระทรวงมหาดไทยทำร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM)​ มาขยายผลร่วมกับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ต่อไป

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอในจังหวัดสงขลานั้น  ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน(ยกเว้น โซลาร์เซลล์)แบบ FiT Bidding  โดยมีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าทั้งจากก๊าซชีวภาพ และชีวมวล ประมาณ 600 เมกะวัตต์ และแบ่งเป็น 2 ระยะ  คือ

  ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา รับซื้อตามปริมาณกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 46 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ และชีวมวลไม่เกิน 36 เมกะวัตต์

  ส่วนระยะที่ 2 การรับซื้อไฟฟ้าในพื้นที่อื่นๆ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา กำหนดเป้าหมายการรับซื้อตามกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 554 เมกะวัตต์

  โดยหลังจากนั้นทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามมติกพช.ดังกล่าว ซึ่งในส่วนของชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี)  เป้าหมายรับซื้อ 36 เมกะวัตต์  ปรากฎว่า เมื่อปิดรับการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 15-30 มิถุนายน 2559 มีผู้ยื่นเสนอขายไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 89 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขาย 547 เมกะวัตต์ แต่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค 28 โครงการ รวมปริมาณเสนอขาย 224 เมกะวัตต์   

  ซึ่งเมื่อมีการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา มี 4 โครงการ ที่ได้รับคัดเลือกให้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้แก่ บริษัท ทีพีซีเอช พาวเวอร์ 1 จำกัด บริษัท ทีพีซีเอช พาวเวอร์ 2 จำกัด บริษัท รุ่งทิวาไบโอแมส จำกัด และ บริษัท ทีพีซีเอช พาวเวอร์ 5 จำกัด ซึ่งมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นจำนวน 36 เมกะวัตต์ ตามเป้าหมาย  โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้

  ทั้งนี้นโยบายการส่งเสริมชีวมวลในพื้นที่3 จังหวัดภาคใต้ และอีก4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา ให้เพิ่มขึ้น เป็น 300 เมกะวัตต์  ของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นั้น เมื่อดูจากข้อเสนอของเอกชนที่เคยเสนอขายไฟฟ้ามามากถึง547 เมกะวัตต์ นั้น นับว่าเป็นนโยบายที่เอกชนจะให้ความสนใจ  เพียงแต่กระทรวงพลังงานจะต้องมีการนำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กพช. เพื่อขอขยายเป้าหมายการรับซื้อเดิม จาก 36 เมกะวัตต์ เป็น300 เมกะวัตต์

 • Date : 23 / 03 / 2018
  กำหนดเงื่อนไขผู้ร่วมประมูล เอราวัณ บงกช ต้องจ้างคนไทยบนแท่นผลิตไม่น้อยกว่าร้อยละ80

  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผยมีข้อกำหนดเป็นเงื่อนไขให้บริษัทผู้เข้าร่วมประมูลแหล่งสัมปทานสิ้นสุดอายุ ทั้งเอราวัณและบงกช จะต้องรับพนักงานคนไทยที่ทำงานอยู่บนแท่นผลิตในอ่าวไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  เพื่อเป็นหลักประกันให้ยังมีการจ้างงานคนไทยต่อไป

  นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า พนักงานคนไทยที่ทำงานอยู่บนแท่นผลิตกลางอ่าวไทย ทั้งที่อยู่ในส่วนของพื้นที่สัมปทานปิโตรเลียม แหล่งเอราวัณ และบงกช  ไม่ต้องมีความกังวลใจว่าจะได้ทำงานต่อไปหรือไม่ หลังสิ้นสุดอายุสัมปทานของทั้ง2 แหล่งในปี 2565 และ2566  เนื่องจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้มีกำหนดไว้ในเงื่อนไขการประมูลเพื่อให้เอกชนได้สิทธิในการบริหารจัดการสัญญาร่วมกับรัฐภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต ทั้งในส่วนของแหล่งเอราวัณและบงกช แล้วว่า เอกชนผู้เข้าร่วมประมูล จะต้องรับพนักงานคนไทยที่มีประสบการณ์ทำงานอยู่บนแท่นผลิตเดิมของทั้งเอราวัณและบงกช  ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 80%  โดยเอกชนสามารถที่จะเสนอรับพนักงาน ในสัดส่วนที่สูงกว่าที่รัฐกำหนดก็ได้

  นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ทั้งแหล่งเอราวัณและบงกช ในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้เกิดการพัฒนาบุคลากรคนไทยที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปทำงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม ทดแทนชาวต่างประเทศ ได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้นไม่ว่าเอกชนรายใดจะได้สิทธิเข้ามาบริหารจัดการภายหลังจากสิ้นสุดอายุสัมปทาน ก็จะยังมีการจ้างงานคนไทยเป็นส่วนใหญ่อยู่เช่นเดิม

  สำหรับความคืบหน้าในการออกทีโออาร์ ประมูลแหล่งเอราวัณ บงกช นั้น ก็ยังอยู่ในกรอบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ “ข่าวเช้าไทยรัฐ” ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะสามารถออกหนังสือเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมแข่งขันประมูลทีโออาร์ได้ช่วงปลาย เม.ย.นี้ 

   

 • Date : 23 / 03 / 2018
  PTTGCวางศิลาฤกษ์3โครงการปิโตรเคมีสมรรถนะสูง มูลค่าลงทุนกว่า70,000ล้านบาท

  PTTGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์และการกลั่นร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศ วางศิลาฤกษ์ 3 โครงการปิโตรเคมีสมรรถนะสูง มูลค่าการลงทุน ร่วม 70,000 ล้านบาทในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง หวังกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลาย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ (ORP: Olefins Reconfiguration Project) โครงการผลิตสารโพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene Oxide Project) และ โครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project) โดยมีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ PTTGC สาขา 2  (โรงโอเลฟินส์ ไอ – หนึ่ง) จังหวัดระยอง

  นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในพื้นที่ EEC ของ PTTGC ร่วมกับ นักลงทุน พันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญนี้ จะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สร้างโอกาสการจ้างงาน พร้อมการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตร่วมกัน อย่างยั่งยืน

  นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC กล่าวว่า  PTTGC พร้อมที่จะลงทุนเดินหน้าโครงการปิโตรเคมี 3 โครงการ มูลค่าราว 70,000 ล้านบาท ในพื้นที่ EEC ที่นับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นประตูสู่ทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก 

  โดยPTTGC เชื่อมั่นว่า EEC จะสร้างโอกาสการกลับมาลงทุนใหม่ของนักลงทุนบนพื้นที่เดิม ด้วยมีจุดแข็งในด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่พัฒนาต่อยอดใหม่ โดย PTTGC ได้เชิญนักลงทุนต่างชาติมาเยี่ยมชมพื้นที่ใน EEC และ PTTGC ได้ไปโรดโชว์ที่ญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุน 7-8 บริษัทที่ให้ความสนใจและตัดสินใจร่วมลงทุนโดยได้มีการลงนาม MOU แล้ว 5 บริษัท คิดเป็นเงินลงทุนใน EEC รวมกว่า 100,000 ล้านบาท ในระยะ 5 ปี และบริษัทฯ  ก็พร้อมจะเดินหน้าไปกับการพัฒนา EEC ของประเทศ

  สำหรับโครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 3 โครงการ มีรายละเอียด ดังนี้

   โครงการ Olefins Reconfiguration Project (ORP) : บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้าง กับ บริษัท ซัมซุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (SECL) บริษัท ซัมซุง เอนจิเนียริ่ง ไทยแลนด์ จำกัด (SET) และ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) (TTCL) เพื่อก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมี โครงการโรงโอเลฟินส์แห่งใหม่ (Olefins Reconfiguration Project)  โดยใช้แนฟทา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบหลัก คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2563 โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 36,000 ล้านบาท

  โครงการผลิตสารโพรพิลีน ออกไซด์ (Propylene Oxide Project)  และ โครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project) : เป็นโครงการในธุรกิจสาย Polyurethane ซึ่งอยู่ในกลุ่มเคมีภัณฑ์สมรรถนะสูง (Performance Materials & Chemicals) ที่เป็นการต่อสายธุรกิจผลิตภัณฑ์ Polyurethane อย่างครบวงจร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดกำลังมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัจจุบันได้มีการจัดตั้ง บริษัทย่อย คือ GC Oxirane Co., Ltd. (GCO) และบริษัทร่วมทุน GC Polyols Co., Ltd (GCP) ระหว่าง PTTGC และพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท Sanyo Chemicals Industries (SCI) และ บริษัท Toyota Tsusho Corporation (TTC) เพื่อดำเนินธุรกิจ PO และ Polyols โดยมีมูลค่าโครงการ PO/Polyols รวมกันประมาณ  32,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2563

  สื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวงานพิธีวางศิลาฤกษ์ ให้ความสนใจนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ภายในงาน

บทความ อ่านบทความทั้งหมด