Swap & Go จับมือ Stallions Group ลุยหนุนใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า พร้อมขยายเครือข่าย Battery Swapping 

- Advertisment-

Swap & Go จับมือ Stallions Group เดินหน้าส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมขยายเครือข่าย Battery Swapping ทางเลือกใหม่เพื่อสังคมไร้มลพิษ

บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) (ซ้าย) และ บริษัท สตาเลียน มอเตอร์ไซค์เคิล จำกัด (Stallions) เปิดตัวโครงการความร่วมมือส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมขยายเครือข่าย Battery Swapping หรือสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ สร้างทางเลือกในการใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ถือเป็นกลไกสำคัญที่สอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ และเป็นการขยายผลจากต้นแบบการดำเนินธุรกิจในลักษณะแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องรอชาร์จของ Swap & Go ที่ได้พัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่มีพลังงานสูงขึ้น รองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท Stallions ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ ได้จับมือร่วมกับแบรนด์ TAILG ซึ่งเป็นแบรนด์จักรยานยนต์ไฟฟ้าอันดับ 3 ของจีน ที่มียอดการผลิตปีละ 12 ล้านคัน เพื่อมุ่งสร้างฐานการผลิตบนมาตรฐาน TAILG Technology เพื่อส่งออกสู่ตลาดทั้งอเมริกา ยุโรปและอาเซียนรวมถึงประเทศไทย รวมทั้งได้พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานสลับแบตเตอรี่ในระบบของ Swap & Go โดยความร่วมมือนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาดของประเทศ สอดรับกับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน

Advertisment