PTTORพร้อมแจกสินค้าเกษตรแปรรูปเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนเติมน้ำมันวันที่1ม.ค.

- Advertisment-

PTTOR พร้อมแจกสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ กล้วยตาก กล้วยอบกรอบ กระยาสารท ผลไม้อบแห้ง คุกกี้มะพร้าว เป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้บริโภคที่เติมน้ำมันในปั๊ม PTT Station โดยไม่จำกัดการเติมขั้นต่ำ ในวันที่ 1ม.ค.2562

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR มอบรอยยิ้มแก่คนไทยในโอกาสวันปีใหม่ ด้วยการจัดเตรียมสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรมามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้บริโภคที่เข้ามาเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station  ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยเมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้โดยไม่จำกัดการเติมขั้นต่ำจะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ  “ไทยเด็ด” 1 ชิ้น โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง PTTOR และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank)   สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ตั้งอยู่

โดยผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่นำมาแจกเป็นของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้มาจากเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 15 แห่งจากทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท อาทิ กล้วยตาก กล้วยอบกรอบ กระยาสารท ผลไม้อบแห้ง คุกกี้มะพร้าว เป็นต้น ซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปจากใจพี่น้องเกษตรกรและชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งความสุข และขอบคุณผู้บริโภคที่ไว้วางใจใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station  มาโดยตลอดแล้ว ยังเป็นการมอบรอยยิ้มให้กับเกษตรกรไทย และเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายยย่อย (SMEs) ในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดที่ PTTOR จะพัฒนาสถานีบริการน้ำมัน PTT Station  ให้เป็นศูนย์กลางชุมชนหรือ Living Community เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.