PTTEP MENA ร่วมกับ โททาล ได้สิทธิสำรวจและแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมแปลง12ในโอมาน

- Advertisment-

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยบริษัท พีทีทีอีพี มีนา จำกัด (PTTEP MENA Limited) ร่วมกับ บริษัท โททาล อีแอนด์พี โอมาน บล็อก 12 บี.วี. ได้รับสิทธิการสำรวจและการแบ่งปันผลผลิต (Exploration and Production Sharing Agreement: EPSA) แปลง 12 ซึ่งเป็นแปลงสำรวจก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร จากกระทรวงน้ำมันและก๊าซแห่งรัฐสุลต่านโอมาน  โดยระยะ 3 ปีแรกของการสำรวจ (ปี 2563 – 2565)  จะมีการดำเนินการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และเจาะหลุมสำรวจ

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า “การได้รับสิทธิในการสำรวจครั้งนี้ เป็นการเพิ่มฐานการลงทุนด้านการสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากโอมานเป็นประเทศในตะวันออกกลางที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูงและมีความเหมาะสมสำหรับการลงทุน ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ ปตท.สผ. ขยายการลงทุนในภูมิภาคนี้ต่อไปเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

- Advertisment -

ทั้งนี้ พีทีทีอีพี มีนา มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 และโททาล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 80 ในแปลง 12 ซึ่งเป็นแปลงสำรวจก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของโอมาน โดยเป็นพื้นที่หลักที่รัฐบาลโอมานมุ่งเน้นการสำรวจ พัฒนา และผลิตก๊าซธรรมชาติ

ซึ่งการได้รับสิทธิในแปลงสำรวจบนบก 12 ครั้งนี้ นับเป็นการขยายการลงทุนของ ปตท.สผ. ในโอมานเพิ่มเติม หลังจากที่ได้เข้าไปลงทุนใน 3 โครงการในโอมานจากการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท พาร์เท็กซ์ โฮลดิ้ง บี.วี. เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการพีดีโอ (แปลง 6) ซึ่งเป็นโครงการผลิตบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพปิโตรเลียมสูงสุดในโอมาน โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบ บนบกขนาดใหญ่ และโครงการโอมาน แอลเอ็นจี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งเดียวในโอมาน

Advertisment

- Advertisment -.