Pre-Launch Party โหมโรง SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 & Enlit Asia

- Advertisment-

Pre-Launch Party โหมโรง SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 & Enlit Asia เตรียมพร้อมรับคนวงการพลังงาน อุตสาหกรรม คมนาคม ร่วมงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565  ณ  ไบเทค บางนา

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ในฐานะประธานการจัดงาน SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 & Enlit Asia

เมื่อเร็วๆนี้ พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ในฐานะประธานการจัดงาน SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 & Enlit Asia ให้เกียรติเป็นประธานงาน Pre-Launch Party SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022 & Enlit Asia 2022 โดยมี มร.ไซมอน ฮอร์ ผู้อำนวยการจัดงาน Enlit Asia นายนภปฏล สุขเกษม  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นายผจญ ศรีบุญเรือง นายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และ วุฒยา หนุนภักดี ผู้อำนวยการจัดงาน SETA 2022, SOLAR+STORAGE ASIA 2022  ร่วมในการเปิดงาน ณ ห้องอาหารนิมิตร ชั้น 27 โรงแรม 137 Pillars Suites & Residences Bangkok (สุขุมวิท 39)

งานดังกล่าวเป็นการโหมโรงให้คนในแวดวงพลังงาน อุตสาหกรรม และคมนาคม เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน SETA 2022 Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2000 ที่ทั้ง งานใหญ่ จะจัดขึ้นพร้อมกัน  ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2565  ณ  ไบเทค บางนา โดย SETA คาดหวังผลที่ได้จากการจัดงานดังกล่าวว่า จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิด ในการนำเทคโนโลยี และพลังงานสะอาด มาทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง

- Advertisment -

ทั้งนี้ในการจัดงานจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.งานประชุมนานาชาติ 2.งานสัมมนาภาคภาษาไทย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 3. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ แบ่งเป็นโซน Power, Utilities,Grid, IPP/SPP/VSPP, Renewable Energy, Solar, Energy Storage, EV and charging system และ Hydrogen และ 4. การจับคู่ธุรกิจ

Advertisment

- Advertisment -.