OR แต่งตัวรอเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯภายในปี2563

- Advertisment-

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR แต่งตัวรอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2563  พร้อมใช้กลไกปั๊มน้ำมัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำแผนและข้อมูลสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ(ตลท.) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด OR) จากนั้นจะเสนอไปยังบอร์ด ปตท. และกระทรวงพลังงานต่อไป

โดยขณะนี้รายละเอียดคำขอเข้าจดทะเบียนในตลท. ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเข้าจดทะเบียนใน ตลท.ได้ในไตรมาสใดของปี 2563

- Advertisment -

สำหรับกรณีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้ OR จะต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากด้วยนั้น มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะเป็นประโยชน์กับชุมชน เนื่องจากการขยายการลงทุนในและต่างประเทศของบริษัทจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น โดยปัจจุบันมีพนักงานในปั๊ม ปตท. และร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอนถึง 6 หมื่นคน นอกจากนี้ยังมีโครงการ “ไทยเด็ด” ที่เป็นช่องทางให้นำสินค้าชุมชนเข้ามาจำหน่ายผ่านปั๊ม ปตท. ได้มากขึ้นอีกด้วย

Advertisment