Mekha V ส่งมอบใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนให้ Bridgestone

- Advertisment-

Mekha V ส่งมอบใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนให้ Bridgestone ตอกย้ำพันธกิจสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท เมฆาวี จำกัด (Mekha V) (ที่ 2 จากซ้าย) และนายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Mekha V จำกัด(ซ้ายสุด) ได้ส่งมอบใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนให้กับนายโทโมฮิโร อิริเอะ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และนายโชสุเกะ นามิยามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) ตอกย้ำพันธกิจร่วมในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำสัญญาซื้อใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) เป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) จากแพลตฟอร์ม ReAcc ของ Mekha V ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยมาตรฐาน The International REC (I-REC Standard)

การรับมอบใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Bridgestone เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซ​คาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ผ่านการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon) พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมทางพลังงานที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.