IRPC เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ. ระยอง

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  โดยมี คุณวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส กิจการเพื่อสังคม และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงาน IRPC ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม 15,000 ขวด ให้กับสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ระยอง 3 แห่ง ได้แก่ โรงครัวพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ตำบลเพ ศาลาประชาคม หนองมะหาด และศูนย์ช่วยเหลือ แยกโพธิ์ทอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “We Care by IRPC เราขอเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคมไทยส่งกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน”

Advertisment