IRPC ลุยร่วมทุนญี่ปุ่นรุกตลาดเม็ดพลาสติกพิเศษ เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

- Advertisment-

IRPC ลุยร่วมทุนพันธมิตรญี่ปุ่น JPP รุกตลาดเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ เจาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วไปและยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ พร้อมบุกตลาดอาเซียน ระบุขณะนี้อยู่ระหว่างยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานรัฐ คาดเริ่มดำเนินการได้ครึ่งหลังปี 2563

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เจแปน โพลิโพรพิลีน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ JPP ซึ่งเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำ เจ้าของเทคโนโลยีผลิตเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษแบบขั้นตอนเดียว (In – line compound) โดยเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 50% ในบริษัท ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Mytex Polymers (Thailand) Co. Ltd) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์(Polypropylene Compound: PP Compound) สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้ JPP และ Mytex Thailand ต่างเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับในผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก

อย่างไรก็ตาม  JPP และ IRPC อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ยื่นขออนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า เมื่อกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้น จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 นี้

- Advertisment -

การร่วมทุนกับ JPP เป็นการขยายตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษพีพีคอมพาวด์ แบบขั้นตอนเดียว (In – line compound) ซึ่งบริษัทฯ มีกำลังการผลิต 140,000 ตันต่อปี โดยเริ่มดำเนินการผลิตเมื่อปลายปี 2560     ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ JPP ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสูตรการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่หลากหลาย ทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการใช้พลังงาน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รวดเร็วขึ้น ช่วยให้ IRPC เพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ(Specialties) ได้ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติกพีพี รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วไปและรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมอื่นๆ

Advertisment

- Advertisment -.