IRPC หนุนป้องกันปัญหาน้ำท่วมเชิงรุก พื้นที่บ้านแลง จังหวัดระยอง

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) หน่วยงานชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมกับผู้นำชุมชนดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงรุก ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านแลง จ.ระยอง ด้วยการขุดลอกคลองเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบ้านแลง พร้อมปรับปรุงระบบเปิด–ปิดฝายประตูน้ำ วัดเก่า บ้านขวากลิง ต.บ้านแลง โดยติดตั้งระบบมอเตอร์เพื่อเพิ่มความเร็วในการปล่อยน้ำกรณีที่ระดับน้ำขึ้นสูง ทำให้ชุมชนในพื้นที่ไม่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และยังสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในการเกษตรได้เพิ่มขึ้นด้วย

Advertisment

- Advertisment -.