IRPC สนับสนุนโครงการ “กล่องรอดตาย” ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC พร้อมทีมจิตอาสา ร่วมบรรจุยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 300 กล่อง ส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจ คลายความวิตกกังวล ให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ “กล่องรอดตาย”

โครงการ “กล่องรอดตาย” ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ระหว่างรอเตียง หรือผู้ป่วย Home Isolation (HI) เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ “โอไมครอน” ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ด้วยระบบติดตามอาการออนไลน์บนหอผู้ป่วยเสมือน (Virtual Ward) ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ “We care by IRPC” ที่ IRPC ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ของสังคมไทย ส่งกำลังใจให้คนไทย ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

Advertisment

- Advertisment -.